Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona nr działki 365/4, położona w obrębie Krajnik Dolny o pow. 19,51 ha.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00037273/8

Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona nr działki 365/4, położona w obrębie Krajnik Dolny o pow. 19,51 ha.

Powierzchnia nieruchomości

19,51 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Krajnik Dolny. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytki - RIIIb, RIVa, RIVb,RV,RVI,RVIz,W-N,N. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych, w dalszej odległości od zabudowy. Dostęp do nieruchomości średni, drogą gruntową nie urządzoną.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Chojna funkcję terenu określono jako obszar rolnictwa, częściowo strefa „W.III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej, częściowo wydzielony teren rozwoju osadnictwa, częściowo tereny zagrożone erozją gleb.

Na działce występują stanowiska archeologiczne, w związku z tym zamiar realizowania robót budowlanych, uzależniony jest od pokrycia kosztów niezbędnych badań archeologicznych. Warunki te nie dotyczą prowadzenia prac polowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości

213 000,00

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użyt.wiecz., użytkowanie,najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 365/4 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia

7 lutego 2013 r.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą, w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz z usunięciem
z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Chojna, dnia 27 grudnia 2012 r. Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 15-01-2013 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2013 14:37