Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 2 miasta Chojna, przy ul. Rogozińskiego:działka nr 42/2 o pow. 0,1010 ha i działka nr 42/3 o pow. 0,0955 ha wraz z udziałami do 1/3 części w działce nr 42/1 o pow. 0,0959 ha (droga dojazdowa).


Chojna, dnia 15 stycznia 2013 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze nieograniczone przetargi ustne
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 2 miasta Chojna, przy ul. Rogozińskiego:

 

1. działka nr 42/2 o pow. 0,1010 ha wraz z udziałem do 1/3 części w działce nr 42/1 o pow. 0,0959 ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIIIb:

 

CENA WYWOŁAWCZA - 56 500,00, WADIUM - 5 650,00zł.

(W tym: 47 500,00 zł - działka

9 000,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 570,00 zł.

 

2. działka nr 42/3 o pow. 0,0955 ha wraz z udziałem do 1/3 części w działce nr 42/1 o pow. 0,0959 ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIIIb:

 

CENA WYWOŁAWCZA - 54 000 zł , WADIUM - 5 400,00zł.

(W tym: 45 000,00 zł - działka

9 000,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 540,00 zł.

 

 

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki przewidziano pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 28 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 o godz. 1010 - działka nr 42/2 oraz o godz. 1020 - działka nr 42/3.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

 

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 lutego 2013 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1485 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl.

                                                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                                                              mgr Adam Fedorowicz

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 16-01-2013 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 16-01-2013 10:43