Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

XXV sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 24 stycznia 2013 r.

GODZ. 11.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Wnioski Komisji.

 1. Informacja Burmistrza Gminy Chojna z realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2012 rok.

 1. Sprawozdania Przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Chojnie
  z działalności za rok 2012.

 1. Sprawozdanie Straży Miejskiej w Chojnie z działalności za okres październik-grudzień 2012 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej
  w Chojnie na rok 2013. druk nr 1/XXV/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
  druk nr 2/XXV/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna. druk nr 3/XXV/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. (Ogrodowa - ob. szpitala) druk nr 4/XXV/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Chojna.
  (obręb ewid. Wilkoszyce) druk nr 5/XXV/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej i własności budynku. (BS ul. Wilsona)
  druk nr 6/XXV/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
  z mieszkańcami Gminy Chojna. druk nr 7/XXV/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna.
  druk nr 8/XXV/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna.
  druk nr 9/XXV/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 18-01-2013 23:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2013 23:07