herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Druk nr 9 - obwody głosowania


DRUK NR /XXV/2013

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXV/ /2013

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna.

Na podstawie art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102,
poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 oraz art. 12 § 2, 3, 11, 12, 13 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Chojna 10 stałych obwodów głosowania.

§ 2. Granice i numery obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/266/2009 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna.
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 18, poz. 714; z 2010 r. Nr 84, poz. 1601; z 2011 r. Nr 50, poz. 869)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Na ustalenia rady w sprawie podziału Gminy Chojna na stałe obwody głosowania wyborcom w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

Załącznik do uchwały Nr XXV/ /2013

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

Numer
obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej
komisji

1

Część miasta Chojna obejmująca ulice: Barnkowo, Bogusława, Czcibora, Dworcową, Kolejową, Królowej Jadwigi, Ogrodową, Słowiańską, Towarową, Trakt Pyrzycki, Wyzwolenia, Zieloną i Żółkiewskiego,

Barwicką, Demokracji Ludowej, Gdańską, Kościuszki, Leonida Teligi, Matejki, Paderewskiego, Polną, Poznańską, Roosevelta, Słoneczną, Warszawską, Wincentego Witosa,

Internat Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych

ul. Żółkiewskiego 5


74-500 Chojna

2

Część miasta Chojna obejmująca ulice:
Bolesława Prusa, Brzozową, Jagiellońską. Klasztorną, Malarską, Piastów, Piekarską. Podmurze, Wieżową, Wilsona,

Bolesława Chrobrego, Mieszka I, Władysława Jagiełły.

Centrum Kultury (Biblioteka)

Plac Konstytucji 3 Maja

74-500 Chojna

3

Część miasta Chojna obejmująca ulice: Al. Wojska Polskiego, Browarną, Curie Skłodowskiej, Kopernika, Krótką, Łużycką, Rogozińskiego, Różaną, Szewską,

Bałtycką, Basztową, Jodłową, Klonową, Mickiewicza, Młyńską, Odrzańską, Słowackiego, Szczecińską. Szkolną, Tartaczną, Topolową

oraz miejscowość Krupin.

Gimnazjum

ul. Szkolna 15

74-500 Chojna

4

Część miasta Chojna obejmująca ulice:
Gen. Sikorskiego, Łuczniczą, Łyżwiarską, Orzechową, Owocową, Pływacką, Tęczową, Willową,

Narciarską, Orląt, Żwirki i Wigury.

Szkoła Podstawowa

ul. Żwirki i Wigury 10

74-500 Chojna

5

Sołectwo Łaziszcze z miejscowością Łaziszcze;
Sołectwo Mętno z miejscowościami: Mętno, Mętno Małe, Nadolnik, Wilkoszyce.

Świetlica Wiejska

w Mętnie

74-500 Chojna

6

Sołectwo Grabowo z miejscowością Grabowo;
Sołectwo Krajnik Dolny z miejscowościami:
Krajnik Dolny, Ognica;

Sołectwo Krajnik Górny z miejscowością Krajnik Górny;

Sołectwo Zatoń Dolna z miejscowościami:
Zatoń Dolna, Raduń;

Sołectwo Krzymów z miejscowościami:
Krzymów, Kuropatniki;

Sołectwo Stoki z miejscowością Stoki.

Szkoła Podstawowa

w Krzymowie

74-500 Chojna

7

Sołectwo Grzybno z miejscowościami Grzybno, Pniewko, Strzeszewko;

Sołectwo Rurka z miejscowościami Rurka, Przyciesie;

Sołectwo Strzelczyn z miejscowością Strzelczyn,

Sołectwo Kamienny Jaz z miejscowościami Kamienny Jaz, Trzeszcze.

Szkoła Podstawowa

w Grzybnie

74-500 Chojna

8

Sołectwo Graniczna z miejscowościami:
Graniczna, Bara;

Sołectwo Lisie Pole z miejscowościami:
Lisie Pole, Lisie Pola;

Sołectwo Garnowo z miejscowością Garnowo;

Sołectwo Nawodna z miejscowością Nawodna.

Szkoła Podstawowa

w Nawodnej

74-500 Chojna

9

Sołectwo Godków z miejscowościami:
Godków, Boguszczyn, Kaliska;

Sołectwo Godków Osiedle z miejscowością Godków Osiedle;

Sołectwo Jelenin z miejscowościami:
Jelenin, Jelonki, Wilcze.


Szkoła Podstawowa

w Godkowie

74-500 Chojna

10

Sołectwo Brwice z miejscowością Brwice;

Sołectwo Białęgi z miejscowością Białęgi;

Sołectwo Czartoryja z miejscowościami Czartoryja, Barnkowo osada.

Sołectwo Narost z miejscowością Narost.

Szkoła Podstawowa

w Brwicach

74-500 Chojna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 18-01-2013 23:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2013 23:09