Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym na rozbudowie sieci elektroenergetycznej dla zasilenia planowanego budynku na działce nr 140/1, poprzez przebudowę linii napowietrznej 15 kV i 0,4 kV, budowę linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej 0,4 kV ? na terenie działek nr: 127/2, 141, 142, 150, 152/2, 171/2, położonych w Krajniku Dolnym

   Chojna, dnia 31 stycznia 2013 r.

 

BPI.6733.1.2013

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym na rozbudowie sieci elektroenergetycznej poprzez:

–         demontaż linii napowietrznej 0,4 kV, przebiegającej nad działkami nr: 171/2, 127/2, 141, 142,

–         przebudowę napowietrznej linii 0,4 kV [gołe przewody], przebiegającej nad działkami nr: 150, 152/2, 171/2 w linię napowietrzną izolowaną,

–         przebudowę przyłączy napowietrznych na terenie działek nr: 150 i 152/2
na przyłącza izolowane,

–         budowę stacji transformatorowej słupowej na terenie działki nr: 171/2 przy granicy z działką nr 127/2,

–         zabudowę słupa przelotowego istniejącej linii napowietrznej 15 kV
na terenie działki nr: 171/2 przy granicy z działką nr 127/2,

–         budowę linii kablowej 15 kV na terenie działki nr: 171/2,

–         zabudowę szafy kablowej na terenie działki nr 142 przy granicą z działką
nr 141, z szafy kablowej SK4 wyprowadzone będą dwie linie kablowe 0,4 kV (na działce nr 142), jedna do projektowanego słupa krańcowego linii napowietrznej 0,4 kV zabudowanego na działce nr 142 przy granicy z działką nr 150 i druga do projektowanego złącza kablowego-pomiarowego ZKP.

–         zabudowę złącza kablowo-pomiarowego ZKP na terenie działki nr 142 przy granicy z działką nr 140/1,

–         budowę linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 142 i 171/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik Dolny, gm. Chojna.

 

Jednocześnie informuję, że wystąpiono do właściwych instytucji o uzgodnienie w/w decyzji.

 

Inwestor:ENEA Operator Sp. z o. o , ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 9, 74-500 Chojna, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Andreatto 01-02-2013 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Andreatto 01-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Andreatto 01-02-2013 08:28