Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej hangarem samolotowym, położonej w obrębie 8m.Chojna w działce nr 36/202 o pow. 2547m2, KW SZ1Y/00049758/9.


Chojna, dnia 29.01.2013r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej hangarem samolotowym, położonej w obrębie 8m.Chojna w działce nr 36/202 o pow. 2547m2, KW SZ1Y/00049758/9.

 

Zapis w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - teren byłego lotniska. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bi.

 

cena wywoławcza 52 500,00zł                                     wadium 5 250,00zł

w tym: cena gruntu- 36 225,00zł

cena obiektu- 16 275,00zł

 

minimalne postąpienie 530,00zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dnia 7.03.2013r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej

do dnia 4.03.2013r. (liczy się data wpłaty)

 

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

             Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich     
            za  okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
    w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61. oraz na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl.

Burmistrz Gminy Chojna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 04-02-2013 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 04-02-2013 09:08