Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 173,70m2, położonego w Chojnie, przy ul. Narciarskiej 57


Chojna, dnia 7.02.2013r.

O G Ł O S Z E N I E

 

 

„Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 173,70m2, położonego w Chojnie, przy ul. Narciarskiej 57 wraz z udziałem 714/1000 części w działce nr 10 o pow. 318m2, KW SZ1Y/00034777/0.

Do lokalu przynależą piwnice o pow. 182,40m2 i strych o pow. 53,28m2. W skład lokalu wchodzi 18 pomieszczeń, wejście do piwnicy odrębne, wejście na strych do wykonania we własnym zakresie.

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojna niniejsza działka oznaczona jest symbolem 14U - zabudowa usługowa (zakaz nadbudowy, rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku oraz zmiany funkcji usługowej, zakaz nie dotyczy zmiany branży), zakaz trwałego grodzenia terenu i podziału działki.

 

 

cena wywoławcza 300.000,00zł Wadium: 30 000,00zł

minimalne postąpienie 3 000,00zł

 

Sprzedaż lokalu niemieszkalnego zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535z 2004r.ze zmianami).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2013r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie
ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

 

Wadium, w gotówce i wysokości podanej powyżej należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 18.03.2013r. (liczy się data wpłaty).

 

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na
odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
    w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy Chojna”

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 11-02-2013 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 11-02-2013 09:44