Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.


Chojna, dnia 11.02.2013 r.

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r. ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wraz
z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

oznaczenie nieruchomości

Chojna, obr. 7 działka nr 201/19 o pow. 706m2

ul. Kościuszki 12

zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym

Opis nieruchomości

lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 12 o pow. 41,53m2

i oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste

Nr księgi wieczystej

SZ1Y/00033169/

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ewidencji gruntów „B”- działka zabudowana budynkiem mieszkalnym,

cena lokalu mieszkalnego

6 540,00zł,

po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90% ceny nieruchomości lokalowej na postawie Uchwały Rady Miejskiej w Chojnie nr XX/158/04 z dnia 29 kwietnia 2004r.

Cena udziału w gruncie

6 800,00zł

Pierwsza opłata roczna

102,00zł +23%VAT = 125,46zł brutto- wg stawki 15% ceny oraz po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90%

Opłata roczna

68,00zł + 23% VAT = 83,64zł brutto

Obciążenia nieruchomości

-------------------------------------------

Cena podana powyżej obowiązuje do dnia 25.01.2014r.

Niniejszy lokal jest zamieszkały i pierwszeństwo jego nabycia przysługuje najemcy.

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, której przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r lub spadkobiercą, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie do 25.03.2013r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 14-02-2013 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2013 11:15