Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zatoń Dolna, działka nr 14 o pow. 0,12 ha


Chojna, dnia 21 lutego 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zatoń Dolna gmina Chojna:

- działka nr 14 o pow. 0,12 ha, KW SZ1Y/00043389/9.

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z planem ogólnym, obowiązującym do 21.12.2002 r. nieruchomość oznaczona była jako tereny osiedlowe - zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa i inne formy zagospodarowania nie powodujące uciążliwości dla otoczenia.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jest częściowo jako obszar rolnictwa, częściowo obszary zabudowane.

CENA WYWOŁAWCZA - 15 000,00 zł, WADIUM - 1 500,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 150,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie oraz w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.

PRZETARG odbędzie się dnia 4 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 o godz. 1015.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 29 marca 2013 r. (liczy się data wpłaty) na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1485 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 22-02-2013 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2013 13:28