Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, działka nr 177/5 obr.6m.Chojna


Burmistrz Gminy Chojna

działając zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00046378/0

nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 177/5 położona w obrębie 6 miasta Chojna

Powierzchnia nieruchomości

0,0206 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Chojna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek - RIIIa.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym do 31.12.2002 r. działka przeznaczona była pod budownictwo jednorodzinne. W lukach zabudowy użytki rolne.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena (wartość, wycena) nieruchomości

6 700+23% VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu

lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 177/5 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 4 kwietnia 2013 r.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane z usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Chojna, dnia 21 lutego 2013 r.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 22-02-2013 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2013 13:52