herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

informacja o komisji komunalnej


Informacja

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności
odbędzie się w dniu 4 MARCA 2013 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady.
  druk nr 1/XXVI/2013

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie. druk nr 2/XXVI/2013

 1. Sprawozdanie z wykonania gminnego programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych gminy Chojna za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. druk nr 3/XXVI/2013

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. druk nr 4/XXVI/2013

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Zachodniopomorskiemu
  przez Gminę Chojna. (przebudowa chodnika w m. Mętno Małe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 124)
  druk nr 5/XXVI/2013

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
  na okres dłuższy niż 3 lata. (cele produkcyjno-usługowe)druk nr 6/XXVI/2013

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
  na okres dłuższy niż 3 lata. (cele produkcyjno-usługowe)druk nr 7/XXVI/2013

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianę granic miasta Chojna.
  druk nr 8/XXVI/2013

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej i własności budynku. (BS ul. Wilsona)
  druk nr 9/XXVI/2013

 1. Wyrażenie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę Chojna od PKP z siedzibą
  w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej i własności budynków, oznaczonej w ew. gruntów i budynków nr działki 757/4 o pow. 0,2177 ha położonej w obr. Lisie Pole oraz nieruchomości niezabudowanych (drogowych) oznaczonych nr działek 757/1 o pow. 0.3238 ha, 757/8
  o pow. 0,1434 ha i 757/9 o pow. 0,4523 ha, położonych w obrębie Lisie Pole.

 1. Wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 01-03-2013 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2013 14:25