herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

XXVI sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 7 marca 2013 r.

GODZ. 11.00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 1. Wręczenie nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze.

 2. Ślubowanie nowo wybranego radnego.

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady.

 3. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Wnioski Komisji.

 1. Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień - Prezentacja Federacji Zielonych Gaja
  Dawid Zyskowski

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady.
  druk nr 1/XXVI/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie. druk nr 2/XXVI/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Sprawozdanie z wykonania gminnego programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych gminy Chojna za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. druk nr 3/XXVI/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
  druk nr 4/XXVI/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Zachodniopomorskiemu przez Gminę Chojna. (przebudowa chodnika w m. Mętno Małe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 124)
  druk nr 5/XXVI/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
  na okres dłuższy niż 3 lata. (cele produkcyjno-usługowe) druk nr 6/XXVI/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
  na okres dłuższy niż 3 lata. (cele produkcyjno-usługowe) druk nr 7/XXVI/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianę granic miasta Chojna.
  druk nr 8/XXVI/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej i własności budynku. (BS ul. Wilsona)
  druk nr 9/XXVI/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Wyrażenie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę Chojna od PKP z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej i własności budynków, oznaczonej
  w ew. gruntów i budynków nr działki 757/4 o pow. 0,2177 ha położonej w obr. Lisie Pole oraz nieruchomości niezabudowanych (drogowych) oznaczonych nr działek 757/1 o pow. 0.3238 ha, 757/8
  o pow. 0,1434 ha i 757/9 o pow. 0,4523 ha, położonych w obrębie Lisie Pole.

 1. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie z kontroli przeprowadzonej
  w Centrum Kultury w Chojnie dotyczącej funkcjonowania Centrum Kultury w Chojnie
  w roku 2011.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 01-03-2013 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2013 14:23