Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 2 miasta Chojna, przy ul. Rogozińskiego


Chojna, dnia 18 marca 2013 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie nieograniczone przetargi ustne
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 2 miasta Chojna, przy ul. Rogozińskiego:

 

1. działka nr 42/2 o pow. 0,1010 ha wraz z udziałem do 1/3 części w działce nr 42/1 o pow. 0,0959 ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIIIb:

 

CENA WYWOŁAWCZA - 49 000,00, WADIUM - 4 900,00zł.

(W tym: 40 000,00 zł - działka

9 000,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

 

2. działka nr 42/3 o pow. 0,0955 ha wraz z udziałem do 1/3 części w działce nr 42/1 o pow. 0,0959 ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIIIb:

 

CENA WYWOŁAWCZA - 45 000 zł , WADIUM - 4 500,00zł.

(W tym: 36 000,00 zł - działka

9 000,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki przewidziano pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie oraz w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.

 PRZETARG odbędzie się dnia 9 maja 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12 o godz. 1015 - działka nr 42/2 oraz o godz. 1030 - działka nr 42/3.

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 maja 2013 r. (liczy się data wpłaty) na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1485 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

 

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 27-03-2013 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 27-03-2013 15:03