Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.1.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej, dz. 171/2, 127/2, 141, 142, 150, 152/2, 140/1, obręb Krajnik Dolny.

 Chojna, dnia 9 kwietnia 2013 r.

 

BPI.6733.1.2013                        

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 196, 0r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami),  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 9 kwietnia 2013 r. została  wydana decyzja Nr BPI.6733.1.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej poprzez:

        demontaż linii napowietrznej 0,4 kV, przebiegającej nad działkami nr: 171/2, 127/2, 141, 142, 152/2,

        przebudowę napowietrznej linii 0,4 kV [gołe przewody], przebiegającej nad działkami nr: 142, 150, 152/2 w linię napowietrzną izolowaną,

        przebudowę przyłączy napowietrznych na terenie działek nr: 150 i 152/2
na przyłącza izolowane,

        budowę stacji transformatorowej słupowej na terenie działki nr: 171/2 przy granicy z działkami nr: 119/1 i 119/2,

        zabudowę słupa przelotowego istniejącej linii napowietrznej 15 kV
na terenie działki nr: 171/2 przy granicy z działką nr 127/2,

        budowę linii kablowej 15 kV na terenie działki nr: 171/2,

        zabudowę szafy kablowej:

SK3 na terenie działki nr 171/2 na wysokości działki nr 380/6,

SK4 na terenie działki nr 142 przy granicą z działką nr 141,

        zabudowę złącza kablowo-pomiarowego ZKP na terenie działki nr 142 przy granicy z działką nr 140/1,

        zabudowę słupa krańcowego istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV
na terenie działki nr: 142 przy granicy z działką nr 150,

        budowę czterech linii kablowych 0,4 kV  na terenie działek nr: 142 i 171/2,

położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik Dolny, gm. Chojna.

 

Inwestor: Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

 

W terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Andreatto 10-04-2013 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Andreatto 10-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2013 12:12