herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Porządek obrad sesji


Porządek obrad

XXVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnie

w dniu 25 kwietnia 2013 r.

GODZ. 12.30

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady.

 4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Wnioski Komisji.

 1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok.

- dyskusja

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2013 rok.
  druk nr 1/XXVIII/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna
  na lata 2013 - 2021. druk nr 2/XXVIII/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chojnie w Centrum Kultury w Chojnie
  w dniach 31.10-24.12.2012 r. druk nr 3/XXVIII/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/50/2007 Rady Miejskiej w Chojnie
  z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. druk nr 4/XXVIII/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Chojna. (materiał do wglądu
  w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Chojnie)

- dyskusja

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. (Rycerska) druk nr 5/XXVIII/2013

- stanowiska Komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-04-2013 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2013 14:05