Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,położonej w obrębie Bara działka nr 2/3 o pow. 0,3322ha


Chojna, 19.04.2013r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/3
o pow. 0,3322ha, położonej w obrębie Bara gm. Chojna, nieruchomość zabudowana jest budynkiem produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie prowadzi Księgę wieczystą Nr 46767.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - obszar rolnictwa, częściowo
w strefie E ochrony ekspozycji. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako B-RIIIa-0,2280ha, B-RIVa -0,1042ha.

Nieruchomość obciążona jest umową użyczenia , zawartą na czas określony do dnia 31 grudnia 2013r.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z 2004r. ze zmianami).

Cena wywoławcza wynosi 43.100,00zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 440,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2013r. o godz.12.15 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Wadium w wysokości 4310,00zł należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 24.05.2013r. (liczy się data wpłaty).

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości uczestnika, zaś w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania ( pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

  • Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego
    z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Nabywca dokona na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości. Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury technicznej w porozumieniu z ich właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz

www.przetargi-komunikaty.pl

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414-10-35 wew. 60.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 19-04-2013 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 19-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2013 14:06