Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument U/VII/USC-01 ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO) 2014-07-16 12:55
dokument U/VII/USC-02 ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM) 2014-07-16 12:58
dokument U/VI/USC-03 SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 2012-09-17 13:36
dokument U/VII/USC-04 ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ 2014-07-16 12:59
dokument U/VII/USC-05 POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA 2014-07-16 13:00
dokument U/VII/USC-06 REJESTRACJA URODZENIA DZIECKA - SPORZĄDZANIE AKTÓW URODZENIA, WYDAWANIE ODPISÓW 2014-07-16 13:00
dokument U/VII/USC-07 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA DO INNEGO URZĘDU STANU CYWILNEGO 2014-07-16 13:01
dokument U/VII/USC-08 UZNANIE OJCOSTWA 2014-07-16 13:01
dokument U/VII/USC-09 DOKONANIE ZMIANY IMIENIA DZIECKA 2014-07-16 13:02
dokument U/VII/USC-10 NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI / ŻONY OJCA 2014-07-16 13:02
dokument U/VII/USC-11 REJESTRACJA ZGONU - SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU, WYDANIE ODPISÓW Z AKTU. 2014-07-16 13:02
dokument U/VI/USC-12 ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA 2014-07-16 13:03
dokument U/VI/USC-13 WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ 2014-07-16 13:03
dokument U/VI/USC-14 UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO 2014-07-16 13:03
dokument U/VI/USC-15 SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO 2014-07-16 13:04
dokument U/VI/USC-16 USTALENIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO 2014-07-16 13:04
dokument U/VII/USC-17 SPORZĄDZENIE TESTAMENTU 2014-07-16 13:04
dokument U/IX/USC-18 NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (50-LECIE) 2014-07-16 13:05
dokument U/VII/USC-19 WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO 2014-07-16 13:05