Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.16.2013 z dnia 12 września 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla iwnestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 419, 424/3, obr. Jelenin.

 Chojna, dnia 12 września 2013 r.

 

BPI.6733.16.2013                

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U.
z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami),  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12 września 2013 r. została  wydana decyzja Nr BPI.6733.16.2013 o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej narozbudowie sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę:

–       linii elektroenergetycznej 15 kV oraz linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 419, 424/3,

–       słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działki nr: 424/3, 

położonych w obrębie ewidencyjnym Jelenin, gm. Chojna.

 

Inwestor:ENEA Operator Sp. z o. o , ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

 

W terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

 

 

Burmistrz Gminy Chojna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Andreatto 12-09-2013 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Andreatto 12-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2013 14:55