Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY na sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego nr 7(garaż) o pow. użytkowej 14,97m2 wraz z udziałem w gruncie do 26/10000 części, położonej w działce nr 348 o pow. 4880m2, obręb nr 3 miasta Chojna, ul. Różana, KW 40354.


Chojna, dnia 12.09.2013r.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego nr 7(garaż) o pow. użytkowej 14,97m2 wraz z udziałem w gruncie do 26/10000 części, położonej w działce nr 348 o pow. 4880m2, obręb nr 3 miasta Chojna, ul. Różana, KW 40354. Lokal usytuowany jest w przyziemiu budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - tereny budowlane. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „B”- zabudowa mieszkaniowa.

cena wywoławcza wynosi 22 150,00zł wadium: 2 215,00zł

minimalne postąpienie 230,00zł

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535z 2004r.ze zmianami).

Lokal można oglądać w dniu 11.10.2013r. o godz. 15.00

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2013r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 14.10.2013r. (liczy się data dokonania wpłaty).

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazan
iem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl i www.monitorurzedowy.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35
wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 16-09-2013 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 18-09-2013 13:31