Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie gospodarstwa rolnego położonego w m. Bara, pn.: AGROPARK CHOJNA", dz. nr: 1/15, 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 16 i 33, obr. Bara

 Chojna, dnia 17 września 2013 r.

 

BPI.6730.71.2013                

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17 września 2013 r. została  wydana decyzja Nr BPI.6730.71.2013 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

 

„Rozbudowie gospodarstwa rolnego położonego w m. Bara, pn.: AGROPARK CHOJNA”

 Inwestycja obejmuje działki o numerach: 1/15, 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 16 i 33

 

Inwestor:POLDANOR S.A., ul. Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo.

 

W terminie 14 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Burmistrz Gminy Chojna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Andreatto 18-09-2013 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Andreatto 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Andreatto 18-09-2013 10:37