Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 334/11 o pow. 0,1631 ha, położoną w obrębie Krajnik Dolny


Chojna, dnia 17 września 2013 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny gmina Chojna:

- działka nr 334/11 o pow. 0,1631 ha, KW SZ1Y/00054532/7, użytek Bp.

 

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Wydana została decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla pojazdów ciężarowych i specjalistycznych gospodarki leśnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Działka znajduje się na terenie układu ruralistycznego miejscowości Krajnik Dolny, ujętego w gminnej ewidencji zabytków. Dla obszarów, które nie są wpisane do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 31 600,00 zł, WADIUM - 3 160,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 320,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie oraz w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.

PRZETARG odbędzie się dnia 24 października 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1050.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 października 2013 r. (liczy się data wpłaty) na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-komunikaty.pl, www.monitorurzedowy.pl.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 19-09-2013 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 19-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 19-09-2013 11:59