Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiacej działkę nr 42/4 o pow. 0,0894 ha oraz piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 42/2 o pow. 0,1010 ha wraz z udziałami do 1/3 części każda w działce nr 42/1 o pow. 0,0959 ha (droga dojazdowa), położonymi w obrębie 2 miasta Chojna, przy ul. Rogozińskiego.


Chojna, dnia 16 września 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza:

Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej:

1. działka nr 42/4 o pow. 0,0894 ha wraz z udziałem do 1/3 części w działce nr 42/1 o pow. 0,0959 ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIIIb i Bi, położona w obrębie 2 miasta Chojna, ul. Rogozińskiego, KW SZ1Y/00044045/3.

CENA WYWOŁAWCZA - 57 000,00 zł , WADIUM - 5 700,00zł.

(W tym: 48 000,00 zł - działka oraz 9 000,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 600,00 zł.

Dla ww. nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przewidziano pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Działka zabudowana jest budynkiem innym niemieszkalnym o pow. użytkowej 125,60 m2.

oraz

piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:

1. działka nr 42/2 o pow. 0,1010 ha wraz z udziałem do 1/3 części w działce nr 42/1 o pow. 0,0959 ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIIIb, położona w obrębie 2 miasta Chojna, ul. Rogozińskiego, KW SZ1Y/00044045/3.

CENA WYWOŁAWCZA - 46 000,00, WADIUM - 4 600,00zł.

(W tym: 37 000,00 zł - działka oraz 9 000,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Dla ww. nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy teren, na którym znajduje się przedmiotowe działka przewidziano pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie oraz w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.

PRZETARGI odbędą się dnia 24 października 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8: o godz. 1015 - działka nr 42/4, o godz. 1030 - działka nr 42/2.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 października 2013 r. (liczy się data wpłaty) na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002 ze wskazaniem, którego przetargu wpłata dotyczy.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-komunikaty.pl, monitorurzedowy.pl.

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 19-09-2013 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 19-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2013 12:07