Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zarządzenie Nr 850/VI/2013 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 09 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.


Zarządzenie Nr 850/VI/2013

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 09 października 2013 r.

 

w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu” Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVII/395/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i Uchwały Nr L/422/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Ogłaszam konsultacje dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

 

Zarządzenie wraz z załącznikami zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, na stronie internetowej gminy Chojna www.chojna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Przeprowadzenie konsultacji ma na celu poznanie opinii podmiotów zainteresowanych Programem Współpracy na rok 2014.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 24.10.2013 r., do dnia 31.10.2013 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej a wszystkie propozycje i uwagi dotyczące projektu należy składać na załączniku nr 2 na adres e-mail: ngo@chojna.pl lub dostarczyć w formie papierowej bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, pokój nr 3.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie gminy Chojna,.

 

§2

 

Treść projektu „Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Formularz uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam wydziałowi ZBF.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 09-10-2013 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Zatorski 09-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 09-10-2013 14:18