Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OGŁOSZENIE - Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji: "Gminnego Programu Rozwoju i Budowy Kanalizacji Sanitarnej"

    Chojna, 21.10.2013 r.
BPI. 7011.7.22.2013

  

                 
OGŁOSZENIE

Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji:  „Gminnego Programu Rozwoju i Budowy Kanalizacji Sanitarnej”


W ramach opracowanej dokumentacji należy uwzględnić:

1. Aktualizacja granic aglomeracji w Chojnie zatwierdzonej Rozporządzeniem
Nr 78/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 marca 2006 r.
2. Program Oczyszczania Ścieków powinien zostać wykonany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Plan powinien określać w szczególności:
•    projektowane sieci wodociągowo-kanalizacyjne;
•    przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
•    nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
•    sposoby finansowania planowanych inwestycji.
3. Określenie potrzeb inwestycyjnych związanych z wdrażaniem Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
4. Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej budowy systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chojna wraz ze wskazaniem miejscowości, w których należy wykonać przydomowe oczyszczalnie ścieków.
5. Wykonanie niezbędnych map między innymi:
•    przedstawiających stan wyjściowy w Gminie Chojna;
•    przedstawiających program budowy systemu kanalizacyjnego w Gminie Chojna wraz z lokalizacji oczyszczalni ścieków;
•    przedstawiających przebiegu kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach.
6. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Gminnego Programu Rozwoju i Budowy Kanalizacji Sanitarnej” wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51, 52, 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Gmina Chojna posiada „Program Budowy Kanalizacji Sanitarnej i Oczyszczalni Ścieków w Gminie Chojna” z 1998 roku, który powinien zostać zaktualizowany.

Wykonanie dokumentacji określa się w dwóch etapach:
I ETAP – Opracowanie punktu nr 1 do dnia 29.11.2013 r.
II ETAP – Opracowanie pozostałych w/w punktów do dnia 31.03.2014 r.
Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w podziale na etapy wraz z wyceną poszczególnych etapów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji wyłącznie I z etapów zadania. Wszystkie elementy dokumentacji winny być sporządzone
w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) i elektronicznej.
Prosimy o złożenie swojej oferty do dnia 31.10.2013 r.                                Adam Fedorowicz
                                Burmistrz Gminy Chojna

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 23-10-2013 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2013 10:46