Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Informacje nieudostępnione

 

Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

    Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późniejszymi zmianami) informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.
    Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
    Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona  w terminie 14 dni należy powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w którym udostępni się informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.
    Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub formie określonej we wniosku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji  zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
    Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej.

    Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i  na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych  oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
    Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

Załącznik:

 

wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 10-05-2003 21:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 23-04-2015 10:09