Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usuwanie barszczu Sosnowskiegoo 2019-02-21 13:10
dokument Burmistrz Gminy Chojna, informuje o ogłoszeniu IV pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki Autosan H9.21 ZGR E131 (autobus szkolny). 2019-01-03 10:52
dokument Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie 2018-12-12 17:41
dokument Burmistrz Gminy Chojna, informuje o ogłoszeniu III pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki Autosan H9.21 ZGR E131 (autobus szkolny). 2018-12-11 13:02
dokument Burmistrz Gminy Chojna, informuje o ogłoszeniu II pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki Autosan H9.21 ZGR E131 (autobus szkolny). 2018-11-15 15:12
dokument Ogłoszenie o sprzedaży autobusu szkolnego. 2018-10-09 15:04
dokument Komunikat nr 1 / 2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, w sprawie kontroli budynków mieszkalnycb oraz mieszkalno ? usługowych, w tym również budynków jednorodzinnych w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych na terenie powiatu gryfińskiego 2018-06-28 14:00
dokument I N F O R M A C J A o dniu wolnym 2017-11-09 10:41
dokument Informacja o nawożeniu POLDANOR 2017-11-08 11:16
dokument WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018 2017-08-08 09:10
dokument Fundacja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego oferuje wsparcie dla osób niesamodzielnych z woj. zachodniopomorskiego w ramach projektu: Bezpłatne usługi opiekuńcze w woj. zachodniopomorskim. 2017-07-20 11:07
dokument Komunikat KRUS oddziału w Koszalinie w sprawie wyłudzeń 2017-07-18 14:35
dokument Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego 2017-06-14 15:26
dokument Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 2017-05-29 09:03
dokument Zarząd Powiatu Gryfińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom pozarządowym w 2017 r. 2017-04-07 13:03
dokument Informacja Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o. i Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego o uruchomieniu naboru projektów których celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych. 2016-09-30 10:42
dokument Informacja o zgromadzeniu 14 września 2016 roku 2016-09-14 11:35
dokument Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn.: "Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych|". 2016-06-08 08:19
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Gminy Chojna dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83), będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Chojna wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. 2016-04-25 12:36
dokument Informacja i konkursie "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Koszalinie 2016-02-10 12:01
dokument Burmistrz Gminy Chojna zaprasza do składania wniosków w sprawie możliwości pozyskania drewna na własny użytek w zamian za wycinkę drzew 2016-02-05 14:19
dokument Informacja Wodociągów Zachodniopomorskich dot. opłat za usługi wodociągowe 2015-12-28 13:13
dokument Informacja o wolnym dniu 24 grudnia 2015 r. 2015-12-23 07:56
dokument InformacjaInformacja o obsłudze kasowej Urzędu Miejskiego w Chojnie 2015-11-09 09:23
dokument Zaproszenie na IV edycję konferencji Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej - Szczecin, 16 października 2015 r. 2015-09-28 12:12
dokument Informacja o zmianie adresów email 2015-09-23 12:34
dokument Zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców "WSPÓLNE CELE ? WSPÓLNE DZIAŁANIE. LIDERZY EKSPORTU W ZACHODNIOPOMORSKIM" 2015-08-21 08:18
dokument Informacja o dniu wolnym 2015-08-03 08:28
dokument Informacja o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443) 2015-06-30 13:03
dokument Kampania "Alkohol ciągnie na dno" 2015-06-30 08:59
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do Gminnego Programu Usuwania Azbestu 2015-06-29 14:01
dokument Zaproszenie na Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze 2015-06-17 15:09
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gminy Chojna o ogłoszeniu aukcji, dotyczącej sprzedaży wozu strażackiego Star 266. 2015-05-26 14:46
dokument Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza osoby z terenu powiatu Gryfińskiego na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej 2015-05-05 11:23
dokument Ogłoszenie KRUS oddział w Koszalinie o ogłoszeniu konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" 2015-03-20 11:56
dokument Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2015-02-17 14:21
dokument Decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stosowania przez Mark Polska nawozu organicznego 2015-02-06 08:29
dokument Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie realizuje projekt wspólnie ze Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny w Szczecinie, polegający na wsparciu osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz świadków w postępowaniu karnym, finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. 2015-01-21 10:30
dokument Czym jest Karta Dużej Rodziny? 2015-01-21 10:28
dokument Komunikat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, Pana Piotra Gabinowskiego dot. Podpisania umów przez gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej z NFZ 2015-01-09 11:04
dokument Rozporządzenie Porządkowe nr 1/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych wa terenie województwa zachodniopomorskiego 2014-12-12 08:32
dokument Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny" 2014-09-03 08:43
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Tywy 2014-07-17 14:15
dokument Wnioski o udzielenie dotacji od Powiatu Gryfińskiego 2014-07-14 13:46
dokument Informacja Głównego Urzędu Statystycznego 2014-06-12 10:02
dokument Ogłoszenie Agencji Nieruchomości Rolnych 2014-06-11 13:12
dokument Informacja o dniu wolnym 2014-04-29 07:36
dokument OGŁOSZENIE - Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji: "Gminnego Programu Rozwoju i Budowy Kanalizacji Sanitarnej" 2013-10-23 10:46
dokument Dot. obwieszczenia Dyrektora RZGW w Szczecinie z 21.08.2013r. o przystąpieniu do konsultacjach społecznych projektów rozporządzeń ws. ustalenia warunków korzystania z wód: regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (DOiPZ) i regionu wodnego Ücker 2013-08-27 10:41
dokument Informacja o ułatwieniach w realizacji obowiazku meldunkowego 2013-05-07 13:01
dokument INFORMACJA DOTYCZĄCA ZEZNAŃ PODATKOWYCH PIT ZA 2011 ROK 2012-03-16 12:23
dokument TERMINARZ SPRAWOZDAWCZO WYBORCZYCH ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE CHOJNA w 2011r. kadencja Sołtysów i Rad Sołeckich 2011-2015 2011-04-04 10:51
dokument Godziny apeli ROZPOCZYNAJĄCYCH ROK SZKOLNY 2010 / 2011 2010-08-30 14:19
dokument POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE 2010-05-24 14:24
dokument 24.12.2009r. JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE 2009-12-18 13:58
dokument INFORMACJA Dot: zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2009-11-26 09:18
dokument Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Informacja. 2009-09-16 10:02
dokument Seminarium "Punkcjonowanie grup producentów owoców i warzyw" 2008-11-04 08:27
dokument 10.11.2008r. dniem wolnym od pracy dla pracowników UM w Chojnie 2008-10-29 10:23