Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Informacja o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu. 2018-11-08 13:55
Program rewitalizacji dla Gminy Chojna - KATALOG -
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości prognozę oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 2015-11-23 12:58
Spotkanie konsultacyjne w związku z opracowaniem dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy" 2015-02-25 11:18
Konsultacje społeczne projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko - Dębniańska 2015-02-02 13:42
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie projektów skierowanych do sfinansowania w ramach Kontraktu Samorządowego, w ramach perspektywy Funduszy Strukturalnych 2014 ? 2020, w Centrum Kultury w Chojnie, pl. Konstytucji 3 Maja, przeprowadzonych w dniu 4 września 2014 r. 2014-09-23 15:15
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości Rurka, Jelenin, Stoki, Graniczna, Czartoryja i Nawodna - KATALOG -
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji chojeńskiego muzeum w pomieszczeniach po byłej restauracji ,,Rycerska", przeprowadzonych w dniu 22 marca 2013 r. - KATALOG -