herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Regulamin Udzielania zamowień w Urzędzie Miejskim w Chojnie - KATALOG -
Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. 2017-12-13 14:35
Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. 2017-12-13 14:10
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na trzy urządzenia przełączające segmenty sieci Ethernet, urządzenie do ochrony sieci klasy UTM, osprzęt dodatkowy i opcjonalnie trzy punkty dostępowe 2017-12-14 11:07
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na oprogramowanie biurowe 2017-12-14 11:08
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na KLUB SENIORA w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2017-12-08 13:13
Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. 2017-12-14 10:59
Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. 2017-12-12 09:02
Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. 2017-12-12 09:02
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na trzy urządzenia przełączające segmenty sieci Ethernet, urządzenie do ochrony sieci klasy UTM, osprzęt dodatkowy i opcjonalnie trzy punkty dostępowe 2017-12-11 15:02
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na oprogramowanie biurowe 2017-12-11 14:52
Gmina Chojna - Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" dla jednostek oświaty Gminy Chojna. 2017-12-11 15:14
Gmina Chojna ? Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup, instalację, uruchomienie , zintegrowanie z istniejącą instalacją zasilania w gaz ziemny i olej opałowy kotłów c.o + c.w.u. w kotłowni Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie 2017-12-11 13:06
Zaproszenie do składnia oferty cenowej w postępowaniu po. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Chojna i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku." 2017-11-17 11:12
Gmina Chojna - Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ? "Aktywna tablica" dla Jednostek oświatowych Gminy Chojna. 2017-11-30 13:49
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczych przydomowej oczyszczalni ścieków wybudowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna - Etap II" 2017-11-06 11:34
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczych przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w ramach zadania inwestycyjengo pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna - Etap III' 2017-11-06 11:28
Zapytanie oferetowe na dostawę tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek 2016-12-15 09:06
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów higienicznych i środków czystości 2016-12-15 09:05
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i papierniczych 2016-12-15 09:04
Gmina Chojna zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac 2016-03-24 15:20
Protokół z otwarcia ofert na wykonanie aktualizacji GPUA 2016-03-11 08:24
Gmina Chojna zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac 2016-02-03 08:56
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE BHP i OCHRONY P.POŻ. 2016-02-01 11:19
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów biurowych i papierniczych, tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek oraz artykułów higienicznych i środków czystości 2016-01-04 13:27
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew 2015-11-12 09:22
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na lata 2016 - 2018 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm 2015-11-13 09:12
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ?Obsługę bankową budżetu Gminy Chojna i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku 2015-10-30 14:05
Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i konfigurację centrali telefonicznej z aparatem systemowym do sekretariatu w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 oraz likwidację (demontaż)starej centrali. 2015-06-10 14:26
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usuwanie Barszczu Sosnowskiego 2015-04-01 11:59
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie zaprasza do złożenia propozycji cenowej w ramach rozeznania rynku na zadanie pn. zakup gier dydaktycznych dla przedszkolaków z Oddziału Integracyjnego w Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 2015-03-04 12:36
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie zaprasza do złożenia propozycji cenowej w ramach rozeznania rynku na zadanie pn. zakup zestawu pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków z Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 2015-02-23 09:37
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie zaprasza do złożenia propozycji cenowej w ramach rozeznania rynku na zadanie pn. zakup tablic dydaktycznych dla przedszkolaków z Oddziału Integracyjnego w Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 2015-02-19 14:31
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie zaprasza do złożenia propozycji cenowej w ramach rozeznania rynku na zadanie pn. zakup zestawu naczyń dla dzieci Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 2015-02-19 14:30
Zakup materiałów i pomocy tematycznych według pedagogiki Marii Montessori na potrzeby Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 2014-12-12 11:27
Dostawa materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości do budynku Urzedu Miejskiego w Chojnie 2014-12-04 12:29
Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Wilsona 4 2014-11-14 09:51
Zakupu upominków z okazji pasowania na przedszkolaka dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Chojnie ul. Wilsona 4 (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. rok 2013 poz. 907 ze zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 2014-09-03 07:24
Zakup pomocy dla socjoterapeuty, muzykoterapeuty i pedagoga specjalnego na potrzeby Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie 2014-07-25 09:13
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 2014-05-15 11:42
Zakupu upominków z okazji Dnia Dziecka dla dzieci do Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4 (napodstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. rok 2013 poz. 907 ze zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro 2014-05-06 14:35
Transport dzieci z oddziału integracyjnego środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro 2014-05-05 13:45
Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych na potrzeby Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro 2014-04-30 08:22
Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro 2014-04-28 15:47
Zakup mebli i wyposażenia na potrzeby Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro 2014-04-25 07:50
Zorganizowanie spotkań integracyjnych i wycieczek edukacyjnych Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro 2014-04-28 12:14