herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Regulamin Udzielania zamowień w Urzędzie Miejskim w Chojnie - KATALOG -
Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Chojna 2018-04-23 15:07
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. "Aktywne poszukiwanie pracy" dla uczestników projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" 2018-04-11 11:55
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy dla 15 uczestników projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" 2018-04-11 11:51
ZAPYTANIE OFERTOWE na Inspektora nadzoru dla Projektu pn. "Modernizacja istniejącego budynku wraz z dobudową sal lekcyjnych Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Sikorskiego 25" 2018-04-12 14:48
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.17.2018.P.7.6 2018-03-09 09:01
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.12.2018.P.7.6 2018-03-09 08:59
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.24.2018.P.7.6 2018-03-09 08:57
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.19.2018.P.7.6 2018-03-09 08:55
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.15.2018.P.7.6 2018-03-09 08:52
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.23.2018.P.7.1 2018-03-08 07:23
Informacja o nie rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia nr OPS.252.20.2018.P.7.1 2018-03-08 07:22
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.18.2018.P.7.1 2018-03-08 07:21
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.21.2018.P.7.1 2018-03-08 07:21
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.22.2018.P.7.1 2018-03-08 07:20
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.18.2018.P.7.1 2018-03-05 12:37
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.13.2018.P.7.6 2018-02-28 15:41
Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej 2018-02-28 15:39
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na doradztwo zawodowe dla uczestników projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" 2018-02-27 12:45
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia "Opiekun osoby starszej" w związku z realizacją projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" 2018-02-26 15:22
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego "Kucharz" w związku z realizacją projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" 2018-02-26 15:18
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na poradnictwo prawne grupowe i indywidualne dla uczestników Klubu Seniora w związku z realizacją projektu pn. "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2018-02-26 15:09
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia "Spawanie - stale niestopowe - 111" w związku z realizacją projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" 2018-02-21 12:24
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia na zdobycie uprawnienia do obsługi wózka widłowego w związku z realizacją projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" 2018-02-21 12:04
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na doradztwo zawodowe dla opiekunów faktycznych w związku z realizacją projektu pn. "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2018-02-20 11:49
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu usług opiekuńczych w związku z realizacją projektu pn. "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2018-02-16 11:30
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie ogłasza nabór na "Opiekuna Osoby Niesamodzielnej" w związku z realizacją projektu pn. "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2018-02-16 11:22
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu wspomagająco - pielęgnacyjnego do wypożyczalni utworzonej w ramach projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2018-02-16 08:59
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.11.2018.P.7.6 2018-02-14 11:30
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na : przeprowadzenie szkolenia z zakresu świadczenia usług asystenckich dla AOON w związku z realizacją projektu "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2018-02-09 11:45
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie ogłasza nabór na "Opiekuna Osobistego Osoby Niepełnosprawnej" w związku z realizacją projektu pn. "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2018-02-09 11:02
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2018-02-08 14:45
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia po potrzeby Klubu Seniora w Chojnie utworzonego w ramach projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2018-02-02 11:33
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.10.2018.P.7.1 2018-01-30 13:37
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" 2018-01-19 16:56
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompletu materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" 2018-01-16 14:48
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i dowiezienie na terenie Chojny zestawu obiadowego dla 15 osób w ramach projektu "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" 2018-01-16 14:42
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na wynajem sali szkoleniowej z wyposażeniem do realizacji zajęć grupowych dla 15 osób w ramach projektu "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" 2018-01-16 14:38
Gmina Chojna - Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna, zaprasza do złożenia ofert na: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację istniejącego budynku wraz z dobudową sal lekcyjnych Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Sikorskiego 25" 2018-01-30 09:46
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie ponownie zaprasza do złożenia oferty na cykl szkoleń i spotkań dla uczestników projektu pn. "Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" 2018-01-11 13:58
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.252.11.2017.P.7.1 2018-01-11 10:51
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Świadczenia usług rehabilitacji dla 8 uczestników projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2018-01-09 15:02
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Świadczenie usług indywidualnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego dla opiekunów faktycznych - uczestników projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" oraz udział w rekrutacji poprzez weryfikację predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych, wystawienie opinii psychologicznej dla kandydata na stanowisko AOON 2018-01-09 15:00
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu przygotowującego do prowadzenia Klubu Seniora dla 1 osoby w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2018-01-09 09:48
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dotyczącej wykonania obowiązków związanych z koordynowaniem cyklicznych spotkań i dyżurów prowadzonych przez organizacje pozarządowe 2018-01-09 08:20
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na Kandydata na stanowisko personelu zewnętrznego projektu: Specjalista - Animator Klubu Seniora w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2018-01-08 15:00
Z uwagi na brak ofert zapytania ofertowe dotyczące: rekrutacji na stanowisko Animatora Klubu Seniora oraz przeprowadzenia kursu przygotowującego do prowadzenia Klubu Seniora nie zostały rozstrzygnięte. 2018-01-04 12:33
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2018-01-04 12:26
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na KLUB SENIORA w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2017-12-29 09:05
Z uwagi na brak ofert spełniających kryteria zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na KLUB SENIORA nie zostało rozstrzygnięte 2017-12-29 09:03
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na usługę w formie cyklu szkoleń i spotkań mających na celu aktywną integracje o charakterze społecznym dla uczestników projektu pt." Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!" 2017-12-28 14:51
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie indywidualnych porad i wsparcia psychologicznego dla opiekunów faktycznych w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2017-12-22 15:09
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na  świadczenie usług rehabilitacji dla 8 uczestników projektu w miejscu zamieszkania, w okresie od stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem i stanem zdrowia w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2017-12-22 15:05
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu przygotowującego do prowadzenia Klubu Seniora dla 1 osoby w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2017-12-20 14:52
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na Kandydata na stanowisko personelu zewnętrznego projektu: Specjalista - Animator Klubu Seniora w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2017-12-20 14:52
Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. 2017-12-21 08:12
Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. 2017-12-21 08:18
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na trzy urządzenia przełączające segmenty sieci Ethernet, urządzenie do ochrony sieci klasy UTM, osprzęt dodatkowy i opcjonalnie trzy punkty dostępowe 2017-12-14 11:07
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na oprogramowanie biurowe 2017-12-14 11:08
Gmina Chojna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na KLUB SENIORA w związku z realizacją projektu pn "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna" 2017-12-08 13:13
Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. 2017-12-21 08:22
Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. 2017-12-12 09:02
Dostawa materiałów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku. 2017-12-12 09:02
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na trzy urządzenia przełączające segmenty sieci Ethernet, urządzenie do ochrony sieci klasy UTM, osprzęt dodatkowy i opcjonalnie trzy punkty dostępowe 2017-12-11 15:02
Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na oprogramowanie biurowe 2017-12-11 14:52
Gmina Chojna - Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" dla jednostek oświaty Gminy Chojna. 2017-12-11 15:14
Gmina Chojna ? Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup, instalację, uruchomienie , zintegrowanie z istniejącą instalacją zasilania w gaz ziemny i olej opałowy kotłów c.o + c.w.u. w kotłowni Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie 2017-12-11 13:06
Zaproszenie do składnia oferty cenowej w postępowaniu po. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Chojna i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku." 2017-11-17 11:12
Gmina Chojna - Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ? "Aktywna tablica" dla Jednostek oświatowych Gminy Chojna. 2017-11-30 13:49
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczych przydomowej oczyszczalni ścieków wybudowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna - Etap II" 2017-11-06 11:34
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczych przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w ramach zadania inwestycyjengo pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna - Etap III' 2017-11-06 11:28
Zapytanie oferetowe na dostawę tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek 2016-12-15 09:06
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów higienicznych i środków czystości 2016-12-15 09:05
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i papierniczych 2016-12-15 09:04
Gmina Chojna zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac 2016-03-24 15:20
Protokół z otwarcia ofert na wykonanie aktualizacji GPUA 2016-03-11 08:24
Gmina Chojna zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac 2016-02-03 08:56
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE BHP i OCHRONY P.POŻ. 2016-02-01 11:19
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów biurowych i papierniczych, tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek oraz artykułów higienicznych i środków czystości 2016-01-04 13:27
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew 2015-11-12 09:22
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na lata 2016 - 2018 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm 2015-11-13 09:12
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ?Obsługę bankową budżetu Gminy Chojna i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku 2015-10-30 14:05
Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i konfigurację centrali telefonicznej z aparatem systemowym do sekretariatu w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 oraz likwidację (demontaż)starej centrali. 2015-06-10 14:26
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usuwanie Barszczu Sosnowskiego 2015-04-01 11:59
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie zaprasza do złożenia propozycji cenowej w ramach rozeznania rynku na zadanie pn. zakup gier dydaktycznych dla przedszkolaków z Oddziału Integracyjnego w Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 2015-03-04 12:36
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie zaprasza do złożenia propozycji cenowej w ramach rozeznania rynku na zadanie pn. zakup zestawu pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków z Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 2015-02-23 09:37
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie zaprasza do złożenia propozycji cenowej w ramach rozeznania rynku na zadanie pn. zakup tablic dydaktycznych dla przedszkolaków z Oddziału Integracyjnego w Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 2015-02-19 14:31
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie zaprasza do złożenia propozycji cenowej w ramach rozeznania rynku na zadanie pn. zakup zestawu naczyń dla dzieci Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 2015-02-19 14:30
Zakup materiałów i pomocy tematycznych według pedagogiki Marii Montessori na potrzeby Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 2014-12-12 11:27
Dostawa materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości do budynku Urzedu Miejskiego w Chojnie 2014-12-04 12:29
Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Wilsona 4 2014-11-14 09:51
Zakupu upominków z okazji pasowania na przedszkolaka dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Chojnie ul. Wilsona 4 (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. rok 2013 poz. 907 ze zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 2014-09-03 07:24
Zakup pomocy dla socjoterapeuty, muzykoterapeuty i pedagoga specjalnego na potrzeby Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie 2014-07-25 09:13
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 2014-05-15 11:42
Zakupu upominków z okazji Dnia Dziecka dla dzieci do Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4 (napodstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. rok 2013 poz. 907 ze zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro 2014-05-06 14:35
Transport dzieci z oddziału integracyjnego środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro 2014-05-05 13:45
Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych na potrzeby Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro 2014-04-30 08:22
Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro 2014-04-28 15:47
Zakup mebli i wyposażenia na potrzeby Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro 2014-04-25 07:50
Zorganizowanie spotkań integracyjnych i wycieczek edukacyjnych Oddziału Integracyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro 2014-04-28 12:14