Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie z dnia 24 lutego 2021 r. o wydanej w dniu 24 lutego r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.4.2020.MK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków- Godków Osiedle". Inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287 i 288 położonych w obrębie Godków w gminie Chojna oraz na działce nr 67/2 położonej w obrębie Jelenin w gminie Chojna. 2021-02-26 10:47
dokument Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2021 r. o wydanej w dniu 23 lutego 2021r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.6.2020.MR stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie instalacji magazynowej gazu ziemnego, składająca się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem, posadowionych na płycie fundamentowej, służących do zasilania suszarni na terenie działki nr 21/2 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna" 2021-02-24 15:09
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o przedłożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Białęgi, zlokalizowanej na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2 i 35 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna" 2021-02-24 15:03
dokument Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2021 r. o wydanej w dniu 19 lutego 2021r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.8.2020.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna" 2021-02-22 13:19
dokument Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2021 r. o wydanej w dniu 16 lutego 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.12.2020.MR stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzeia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna" 2021-02-17 11:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.18.2020 z dnia 11lutego 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Przebudowie drogi gminnej - ul. Owocowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową przepustu, na terenie działek nr 198, 191 i 199/4 obręb 5 m. Chojna i działek nr 50, 55, 44/2, 369 obręb 6 m. Chojna" 2021-02-15 09:47
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowa budynku remizy strażackiej OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 300/1, 709, 213/2 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-02-11 15:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.24.2020 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 115/1, 115/2, 116/3 obręb Krajnik Dolny gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-02-11 14:58
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2020.MR o wpływie wniosku Elektrowni PV 72 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik - Pani Iza Michałek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 534/1 (obręb 0018) w miejscowości Barnkowo, gmina Chojna.. 2021-02-11 14:46
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.1.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego a wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek 202/3, nr 206/1 i nr 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 134/13 i nr 134/19 położónych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko - Zdrój ( powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie) 2021-02-09 14:37
dokument Zawiadomienie DIR.6220.1.2021.MR o wpływie wniosku Vreesfarm Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik ? Pan Paweł Blazer w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne. . Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek nr 202/3, nr 206/1 i nr 208/1 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko - Zdrój (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie) 2021-02-09 13:49
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków garażowo - gospodarczych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i podziałem działki. 2021-02-09 13:17
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.9.2020.MR o wpływie wniosku Pana Pawła Tarnowskiego, w imieniu którego działa pełnomocnik - Pan Leszek Rajfur, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków gospodarczo ? garażowych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i podziałem działki. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie działki nr 36/206 położonej w obrębie 8 miasta Chojna 2021-02-08 11:20
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.10.2020.MR o wpływie wniosku Elektrowni PV Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik - Pani Iza Michałek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 210 (obręb 0025) w miejscowości Stoki, gmina Chojna. 2021-02-02 12:32
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o ponownym wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2 i 35 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna. 2021-02-01 15:22
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr DIR.6733.15.2020 z dnia 17.11.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Remoncie, przebudowie i wymianie kanalizacji sanitarnej dn 400 mm PVC-S, na terenie działki nr 20/10, obręb 6 m. Chojna." - dokument stracił ważność 2021-02-01 14:06
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2021r. o wydanej w dniu 25 stycznia 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2020.MR, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kompleksu magazynowo ? suszarniczego", realizowanego na działkach nr 141/22 i 141/26 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. 2021-01-27 14:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.22.2020 z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. polegającej na: "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na ulicy Towarowej w Chojnie, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 363/2, 363/3, 369/4, 369/5, 369/7, 369/11, 403 obręb 7 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-01-26 14:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.21.2020 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na ulicy Paderewskiego w Chojnie, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 214/3, 232/4, 233/5, 233/6, 233/7, 235 obręb 6 m. Chojna - dokument stracił ważność 2021-01-25 13:42
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.12.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna 2021-01-19 10:31
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.13.2020.MR o wpływie wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik - Pan Paweł Molenda, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zaadaptowaniu zaplecza technicznego przy składowisku odpadów w miejscowości Kaliska w gminie Chojna na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK). 2021-01-18 13:59
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 115/1, 115/2, 116/3 obręb Krajnik Dolny gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-01-07 14:31
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: "Budowie budynku remizy strażackiej OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 300/1, 709, 213/2 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-01-07 14:24
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2 i 35 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna 2020-12-31 08:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.19.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacego na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej dn 110 mm PVC PN 10 wraz z przyłączem wodociągowym dn 40 mm PE, na terenie działek nr 51/2 i 9 obręb 3 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-12-30 15:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.20.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 124 w Chojnie, wykonaniu ciągu pieszo rowerowego o długości ok. 600 mb i szerokości ok. 2,5 m, na terenie działek nr 60/5, 58/2, 57, 58/1 obręb 5 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-12-30 15:10
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.8.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna. 2020-12-28 12:53
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie DIR.6220.12.2020.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 365/4 połozonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna 2020-12-23 12:29
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.12.2020.MR wpływu wniosku Frankiewicz Energy Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5, 67-124 Nowe Miasteczko, w imieniu której działa pełnomocnik - Pan Krzysztof Ganczarski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna 2020-12-23 12:22
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na ulicy Towarowej w Chojnie, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 363/2, 363/3, 369/4, 369/5, 369/7, 369/11, 403 obręb 7 m. Chojna." - dokument stracił ważność 2020-12-18 14:52
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na ulicy Paderewskiego w Chojnie, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 214/3, 232/4, 233/5, 233/6, 233/7, 235 obręb 6 m. Chojna." - dokument stracił ważność 2020-12-18 14:49
dokument Obwieszczenie o zmianie projektu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Przebudowie drogi gminnej - ul. Owocowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową przepustu, na terenie działek nr 198, 191 i 199/4 obręb 5 m. Chojna i działek nr 50, 55, 44/2, 369 obręb 6 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-12-18 14:52
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.6.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego, składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy, wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem posadowionym na płycie fundamentowej do zasilania suszarni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 21/2 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna. 2020-12-11 12:32
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka.9 z dnia 30 listopada 2020 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. - dokument stracił ważność 2020-12-23 12:46
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.8.2020.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna. 2020-12-02 12:44
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.8.2020.MR o wpływie wniosku PVE 179 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nad działce nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna. 2020-12-02 12:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr AP-4.7820.214-7.2020.MM z dnia 23.11.2020 r. dotyczące wydania decyzji nr 15/2020 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Morawieckiego etap III ? modernizacja stacji pomp Krajnik Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek". - dokument stracił ważność 2020-11-30 15:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.16.2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami, na działce nr ewid. 333 obręb 6 m. Chojna oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 334/7, 335/11, 336/13, 336/24, 338/13, 338/19, 338/20, 338/22, 338/23, 338/26, 338/28, 402 obręb 7 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-23 08:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.15.2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Remoncie, przebudowie i wymianie kanalizacji sanitarnej dn 400 mm PVC-S, na terenie działki nr 20/10, obręb 6m. Chojna." - dokument stracił ważność 2020-11-23 08:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.14.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: "Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działek nr 158/1, 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-18 15:03
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 124 w Chojnie, wykonaniu ciągu pieszo rowerowego o długości ok. 600 mb i szerokości ok. 2,5 m, na terenie działek nr 60/5, 58/2, 57, 58/1 obręb 5 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-10-28 07:49
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej dn 110 mm PVC PN 10 wraz z przyłączem wodociągowym dn 40 mm PE, na terenie działek nr 51/2 i 9 obręb 3 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-10-28 07:50
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Przebudowie drogi gminnej - ul. Owocowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową przepustu, na terenie działek nr 198, 191 i 199/4 obręb 5 m. Chojna i działek nr 50, 55, 44/2 obręb 6 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-10-28 07:45
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Modernizacji zasilania sieci 15kV poprzez połączenie dwóch linii napowietrznych 15kV w celu zmniejszenia przerw w dostawie energii, na terenie działek nr: 292/1, 292/2, 291/1, 291/2, 290/1, 290/2, 290/3, 287/1, 286/1, 289/2, 285, 284 obręb Grzybno gm. Chojna". - dokument stracił ważność 2020-10-28 07:39
dokument Obwieszczenie o zmianie projektu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Remoncie, przebudowie i wyminie kanalizacji sanitarnej dn 400 mm PVC-S, na terenie działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-10-19 12:11
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.10.2020 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia pn.: "IA.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Morawickiego etap III - modernizacja stacji pomp Krajnik. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek" - dokument stracił ważność 2020-10-13 12:20
dokument OBWIESZCZENIE. w dniu 7 października 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna, wszczętego na wiosek Alsol Sp. z o. o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń. 2020-10-08 13:54
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. Zachodniopomorskie, wszczętego na wiosek Alsol Sp. z o. o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń. 2020-10-08 13:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.13.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Rozbudowie sieci kablowej 0,4kV w celu zasilania dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej, na terenie działki nr 341/3 obręb 7m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-09-28 09:10
dokument ZAWIADOMIENIE - W dniu 4 września 2020 r. wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Żygisa, ul. Konopnickiej 36/3, 71-135 Szczecin w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2MW. Inwestycja będzie realizowane na terenie działki numer 14/5 obręb Białęgi, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. 2020-09-25 15:13
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE z dnia 24.09.2020 r. znak: DIR.6220.6.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy, wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem posadowionym na płycie fundamentowej do zasilania suszarni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki numer 21/2 obręb Graniczna, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. 2020-09-24 15:27
dokument W dniu 27 sierpnia 2020 r. wpłynął wniosek Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy, wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem posadowionym na płycie fundamentowej do zasilania suszarni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki numer 21/2 obręb Graniczna, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. 2020-09-24 15:22
dokument ZAWIADOMIENIE - W dniu 2 września 2020 r. wpłynął wniosek Farma Redło Sp. z o.o. Redło 13, 72-221 Osina w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Hubert Majchrzak w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompleksu magazynowo - suszarniczego". Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działek numer 141/26 i 141/22 obręb Grzybno, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. 2020-09-23 15:01
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 18.09.2020 r. znak: DIR.6220.4.2020.MK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków - Godków Osiedle. Inwestycja położona jest na terenie działek numer 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287, 288 obręb Godków i działce numer 67/2 obręb Jelenin w Gminie Chojna, powiat gryfiński 2020-09-18 15:23
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami, na działce nr ewid. 333 obręb 6 m. Chojna oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 334/7, 335/11, 336/13, 336/24, 338/13, 338/19, 338/20, 338/22, 338/23, 338/26, 338/28, 402 obręb 7 m. Chojna" 2020-09-08 11:54
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działek nr 158/1, 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:22
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Remoncie, przebudowie i wymianie kanalizacji sanitarnej dn 400 mm PVC-S, na terenie działki nr 20/10, obręb 6 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:22
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Rozbudowie sieci kablowej 0,4kV w celu zasilania dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej, na terenie działki nr 341/3 obręb 7 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych , na terenie działek nr: 151/1 i 302 obręb Krzymów gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 5.08.2020 r. znak: DIR.6220.4.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków - Godków Osiedle. Inwestycja położona jest na terenie działek numer 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287, 288 obręb Godków i działce numer 67/2 obręb Jelenin w Gminie Chojna, powiat gryfiński. 2020-08-10 08:51
dokument W dniu 30.07.2020 r. w dniu 30 lipca 2020 r. wpłynął wniosek Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków - Godków Osiedle. Inwestycja położona jest na terenie działek numer 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287, 288 obręb Godków i działce numer 67/2 obręb Jelenin w Gminie Chojna, powiat gryfiński. 2020-08-10 08:47
dokument Obwieszczenie z dnia 27.07.2020 r. o wydanej w dniu 24 lipca 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak: DIR.6220.5.2019.MK dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" 2020-07-28 14:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.11.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie kontenerowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 809 obręb Nawodna gm. Chojna|" - dokument stracił ważność 2020-07-28 10:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.10.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 67, 226, 157/4, 157/3 obręb Krajnik Górny gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.8.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 54, 55, 56, 57, 58, 240, 20/1, 177 obręb Krzymów gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.7.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 394/18, 394/6, 394/11, 392, 391/2 obręb Rurka gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.6.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działki nr: 394/15 obręb Rurka gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.5.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 328, 339/5, 339/7, 339/12, 339/11 obręb Strzelczyn gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.4.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 701 i 710 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 16.07.2020 r. o wydanej w dniu 15 lipca 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.3.2020.MK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna, gm. Chojna. 2020-07-17 10:29
dokument Obwieszenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kontenerowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 809 obręb Nawodna gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Obwieszczenie z dnia 22.06.2020 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PCW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) wraz z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.3/2 "Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego w km. 688,1 rz. Odra w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły" - dokument stracił ważność 2020-06-23 08:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr DIR.6730.33.2020 z dnia 17.06.2020r. dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkaniowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie działki nr 30, obręb 8m. Chojna. - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 16.06.2020 r. znak: DIR.6220.5.2019.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" 2020-06-17 07:36
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 9.06.2020 r. znak: DIR.6220.3.2020.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna. 2020-06-09 14:12
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr DIR.6730.18.2020 z dnia 22.05.2020 r. dal inwestycji polegającej na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania powierzchni strychowej na cele mieszkaniowe w istniejącym budynku mieszkalnym wielkorodzinnym, na terenie działki nr 30, obręb 8 m. Chojna ... - dokument stracił ważność 2020-05-22 15:05
dokument OBWIESZCZENIE. w dniu 7 maja 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. 2020-05-08 14:17
dokument OBWIESZCZENIE. w dniu 7 maja 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. 2020-05-08 14:18
dokument Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" 2020-05-05 10:42
dokument OBWIESZCZENIE - w dniu 29 kwietnia 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.5.2019.MK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" wszczętego na wiosek Pana Mieczysława Tarnowskiego w imieniu którego działa pełnomocnik Henryk Dominiak, ul. Piaskowa 61, 72-010 Police 2020-04-30 14:40
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 23.04.2020 r. o wydanej w dniu 22 kwietnia 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.1.2020.MK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/1, 82/2, 117, 851, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach numer 36/244 obręb Chojna 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości Godków i Kaliska. 2020-04-24 12:48
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 2.04.2020 r. znak: DIR.6220.3.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna 2020-04-03 14:39
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 25.03.2020 r. znak: DIR.6220.2.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. 2020-03-26 14:32
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 20.03.2020 r. znak: DIR.6220.1.2020.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/1, 82/2, 117, 85/1, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach numer 36/244 obręb Chojna 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości Godków i Kaliska. 2020-03-20 11:14
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 67, 226, 157/4, 157/3 obręb Krajnik Górny gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-13 14:00
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 151/1 i 302 obręb Krzymów gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-13 13:58
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 54, 55, 56, 57, 58, 240, 20/1, 177 obręb Krzymów gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-13 13:57
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 394/18, 394/6, 394/11, 392, 391/2 obręb Rurka gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-13 13:56
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 394/15 obręb Rurka gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-13 13:54
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr 701 i 710 obręb Lisie Pole gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-11 14:28
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działek nr 328, 339/5, 339/7, 339/12, 339/11 obręb Strzelczyn gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-11 14:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.2.2020 z dnia 03.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działki nr 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-04 12:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.1.2020 z dnia 02.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zewnętrznych schodów wraz z wybiciem otworu drzwiowego do Baszty Świeckiej, remoncie i przebudowie fragmentu muru obronnego z dostosowaniem do podestu schodów oraz zagospodarowanie terenu, na terenie działek na: 111/2 Obręb Chojna 6 oraz 187 obręb Chojna 2 gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-03 10:03
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w wprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/2, 117, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach nr 36/244 obręb 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości Godków i Kaliska. 2020-02-28 14:04
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie drogi gminnej wraz z przyłączami na terenie działem nr 47, 33/2, 33/2, 33/3, 88 obręb Krajnik Dolny gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-02-27 09:30
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działki nr 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-02-03 13:32
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zewnętrznych schodów wraz z wybiciem otworu drzwiowego do "Baszty Świeckiej, remoncie i przebudowie fragmentu muru obronnego z dostosowaniem do podestu schodów oraz zagospodarowaniu terenu na terenie działek: nr 111/2 obręb 6 m. Chojna i nr 187 obręb 2 m. Chojna " - dokument stracił ważność 2020-02-03 13:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.13.2019 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Rozbudowie budynku administracji publicznej wraz z pełną infrastrukturą oraz drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi oraz chodnikami na terenie działki nr 201/25, obręb 7 m. Chojna - przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie" - dokument stracił ważność 2020-01-10 10:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.16.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE i kanalizacji sanitarnej PVC 200, PVC 160 wraz z przyłączami do działki nr 42/3, położonej w rejonie ul. Rogozińskiego w Chojnie - na terenie działek nr: 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna ... - dokument stracił ważność 2019-12-17 13:54
dokument Obwieszczenie ? INFORMACJA O INWESTYCJI ? Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - "Budowa infrastruktury postojowo ? cumowniczej na Odrze Dolnej i Granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego" - dokument stracił ważność 2019-12-12 15:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.14.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 36/190, obręb Chojna 8 - przy ul. Odrzańskiej w Chojnie... - dokument stracił ważność 2019-12-12 15:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.15.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie z rozbudową "Środowiskowego Domu Samopomocy", zlokalizowanego przy ul. Orląt w Chojnie, na terenie działek nr 36/24, 36/281, położonych w obrębie Chojna 8 m. Chojna ? - dokument stracił ważność 2019-12-12 15:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku administracji publicznej wraz z pełną infrastrukturą oraz drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi oraz chodnikami na terenie działek nr 201/24 i 201/25, obręb 7 m. Chojna ? przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie - dokument stracił ważność 2019-12-05 10:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE i kanalizacji sanitarnej PVC 200, PVC 160 wraz z przyłączami do działki nr 42/3, położonej w rejonie ul. Rogozińskiej w Chojnie ? na terenie działek nr: 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna . . . - dokument stracił ważność 2019-11-18 16:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 36/190, obręb Chojna 8 - przy ul. Odrzańskiej w Chojnie - dokument stracił ważność 2019-11-13 07:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowę z rozbudową "Środowiskowego Domu Samopomocy", zlokalizowanego przy ul. Orląt w Chojnie, na terenie działek nr: 36/24, 36/281, położonych w obrębie Chojna 8 m. Chojna - dokument stracił ważność 2019-11-13 07:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.11.2019 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego podlegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń stanowiących zaplecze hali sportowej na funkcję oświatową ? oddział klasy ?0? szkoły podstawowej wraz z szatnią i węzłem sanitarnym oraz zmianie zagospodarowania terenu celem dostosowania jego wysokości do pomieszczenia dla klasy ?0?, na terenie działki nr 331, położonych w obrębie Nawodna, gm. Chojna - dokument stracił ważność 2019-11-05 13:52
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.12.2019 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr: 93, 84/1, 85/1, 85/2 oraz 436, położonych w obrębie Krajnik Dolny, gm. Chojna. - dokument stracił ważność 2019-11-05 13:49
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr DIR.6733.6.2019 z dn. 31.07.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej - 110mm PVC wraz z przyłączami na terenie działek nr: 74, 79/1, położonych w obrębie 6 m. Chojna oraz działek nr: 87/1, 87/2, położonych w obrębie 7 m. Chojna - w rejonie ul. Słonecznej w Chojnie 2019-09-11 13:33
dokument Debata nad Raportem o stanie Gminy 2020-11-04 21:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.4.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 103/7 i 150/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 m. Chojna 2019-05-28 12:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.3.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 90 PE wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie działek nr: 55, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 m. Chojna 2019-05-28 12:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.1.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 38/41 i 36/31, położonych w obrębie 8 m. Chojna 2019-05-28 12:10
dokument Informacja o terminach polowań zbiorowych oraz polowań dewizowych - Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie. 2020-11-04 21:23
dokument OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE z dnia 20 grudnia 2017 r. 2020-11-04 21:23
dokument Europejska linia połączenia gazowego EUGAL 2020-11-04 21:23
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie raportu 2020-11-04 21:23
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Nr BPI.6733.12.2014.AA Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 czerwca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji regazyfikacji ciekłego metanu [LNG] na terenie działki nr 36/70, obręb 8 m. Chojna. 2020-11-04 21:23
dokument Informacja 2020-11-04 21:23
dokument REGULAMIN Konkursu na logo Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina 2020-11-04 21:23
dokument Gmina Chojna organizuje nabór na kursy językowe dla uczniów Szkół Podstawowych w Godkowie i Brwicach. 2020-11-04 21:23
dokument W związku z upływem w styczniu 2011r. dziesięcioletniego okresu ważności pierwszych dowodów osobistych wydawanych od 2001r. zachęcam mieszkańców do sprawdzania terminu ważności posiadanych dowodów osobistych. 2020-11-04 21:23
dokument Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego znak: 1.1.7170/30-4/10[PM] o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza aukcje, dotyczącą sprzedaży wolnych kontenerów handlowych zlokalizowanych na targowisku gminnym w miejscowości Krajnik Dolny. 2020-11-04 21:23
dokument Gmina Chojna organizuje nabór na kursy językowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego Nr 2 w Chojnie. 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonej w obrębie Białęgi gm.Chojna 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stoki w działce nr 131/1 o pow. 400m2, KW 41751. 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stoki w działce nr 131/1 o pow. 400m2, KW 41751. 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych obręb 8m.Chojna, ul. Przemysłowa: 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej obręb 8m.Chojna, ul. Przemysłowa, działka nr 36/214 2020-11-04 21:23
dokument Nabór na kursy językowe dla uczniów Szkół Podstawowych w Krzymowie i Nawodnej 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu Gminy Chojna za 2007 rok. 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna informuje, że dnia 29 maja 2008 roku o godz. 10 w sali posiedzeń BRM odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej. 2020-11-04 21:23
dokument Dzień 2 maja 2008 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna informuje o prowadzonych pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Chojna i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Opracowaniem Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Chojna 2020-11-04 21:23
dokument Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 2020-11-04 21:23
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie Modernizacji istniejącej fermy tuczu trzody chlewnej w obrębie Bara 2020-11-04 21:23
dokument Dowody osobiste - wymiana 2020-11-04 21:23