Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.21.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 896 i 897 położonych w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2022-01-18 08:10
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.22.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 23 i 24 położonych w obrębie Stoki w gminie Chojna. 2022-01-18 08:07
dokument Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.79 (stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 3 stycznia 2022 r., w którym podaje się do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski. 2022-01-17 12:09
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.20.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 846, 849, 850 oraz 845 położonych w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2022-01-17 12:09
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.21.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 896 i 897 położonych w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2022-01-14 10:24
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.21.2021.MR o wpływie wniosku PFT OZE Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 231, 85-451 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 896 i 897 położonych w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2022-01-14 10:09
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.20.2021.MR o wpływie wniosku PFT OZE Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 231, 85-451 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 846, 849, 850 oraz 845 położonych w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2022-01-13 15:14
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 stycznia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.84, w sprawie poinformowania stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1. 2017.KK.68, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. 2022-01-12 13:26
dokument Obwieszczenie z dnia 2022 r. o wydanej w dniu 10 stycznia 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.15.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 327/10 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna" oraz decyzja . 2022-01-12 13:08
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr DIR.6733.11.2020 z dnia 27.07.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kontenerowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewid. 809, obręb Nawodna, gmina Chojna, w zakresie zmiany nazwy inwestycji z "budowie kontenerowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną", na "budowie budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną" 2022-01-03 11:01
dokument Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2021 r. o wydanej w dniu 30 grudnia 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.18.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "BARNKOWO" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Barnkowo, gmina Chojna". Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działki nr 849 położonej w obrębie Barnkowo w gminie Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 30 grudnia 2021 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. 2021-12-30 12:29
dokument Informacja do publicznej wiadomości o postepowaniu wymagającym udziału społeczeństwa nr DIR.6220.2.2020.MR z dnia 27 grudnia 2021 r., w której Burmistrz Gminy Chojna, w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia toczącego się na wniosek Alsol Sp. z o. o., Szosa Lubicka 15a/37, 87-1000 Toruń i polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Białęgi, zlokalizowanej na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2, 35 i 33/11 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna, zawiadamia o możliwości zapoznania się z treścią raportu oraz możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. 2021-12-29 08:41
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Białęgi, zlokalizowanej na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2, 35 i 33/11 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna. 2021-12-29 08:28
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do działki nr 52, na terenie działek nr 50, 52 obręb 6 gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-12-28 09:49
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.19.2021.MR o wpływie wniosku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Szczecinie, ul. Bronowicka 41, 71-012 Szczecin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr 232 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna. 2021-12-21 07:32
dokument Obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2021 r. o wydanej w dniu 16 grudnia 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.16.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "GRANICZNA" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 100 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Graniczna w gminie Chojna". Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działki nr 21/4 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 20 grudnia 2021 r. udostępnia treść ww. decyzji. 2021-12-20 08:07
dokument Zawiadomienie ? obwieszczenie nr DIR.6220.15.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 327/10 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna" oraz o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowej sprawy. 2021-12-16 09:26
dokument Zawiadomienie ? obwieszczenie nr DIR.6220.18.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "BARNKOWO" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Barnkowo, gmina Chojna." 2021-12-06 07:28
dokument Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.17.2021.MR z dnia 2 grudnia 2021 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w decyzji Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2021 r., zmieniającej ostateczną decyzję Burmistrza Gminy Chojna o środowiskowych uwarunkowaniach nr DIR.6220.6.2020.MR wydaną w dniu 23 lutego 2021 r. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 2021-12-03 09:39
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka/US.73 z dnia 22 listopada 2021 r., w którym zawiadamia się strony postępowania, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 r. nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka/US.72, utrzymał w mocy postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 czerwca 2021 r. nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.44 odmawiające wstrzymania wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. - dokument stracił ważność 2021-11-29 15:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.8.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr 111/1, 22/1, 22/2, 20/6, 20/10 obręb 6 gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-11-22 10:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.9.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PVC-S, na terenie działek nr 103/7, 103/13, 103/15, 150/1 obręb 5 gm. Chojna? - dokument stracił ważność 2021-11-22 10:37
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.10.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "rozbiórce istniejącego budynku strażnicy OSP oraz budowie dwustanowiskowego garażu dla OSP w Mętnie, na terenie działek nr 77/1, 77/2, 96/1, 96/2, 102/1, 269/1 i 360/1 obręb Mętno gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-11-22 10:34
dokument Zawiadomienie ? obwieszczenie nr DIR.6220.16.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ?GRANICZNA? wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 100 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Graniczna, gmina Chojna." 2021-11-15 09:51
dokument Obwieszczenie z dnia 9 listopada 2021 r. o wydanej w dniu 9 listopada 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2021.MR ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna". Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 10 listopada 2021 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. 2021-11-10 16:01
dokument Obwieszczenie z dnia 8 listopada 2021 r. o wydanej w dniu 8 listopada 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.4.2021.MR ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 118/3 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna". Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 8 listopada 2021 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. 2021-11-08 15:41
dokument Obwieszczenie z dnia 29 października 2021r. o wydanej w dniu 29 października 2021r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna DIR.6220.17.2021.MR orzekającej o zmianie ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 23 lutego 2021 r. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 2 listopada 2021 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji z dnia 29 października 2021r. 2021-11-02 08:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.5.2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do działki nr 67, na terenie działek nr 62 i 67 obręb 5 gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-10-28 12:29
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "rozbiórce istniejącego budynku strażnicy OSP oraz budowie dwustanowiskowego garażu dla OSP w Mętnie, na terenie działek nr 77/1, 77/2, 96/1, 96/2, 102/1, 269/1 i 360/1 obręb Mętno gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-10-26 15:12
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PVC-S, na terenie działek nr 103/7, 103/13, 103/15, 150/1 obręb 5 gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-10-21 14:44
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr 111/1, 22/1, 22/2, 20/6, 20/10 obręb 6 gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-10-21 14:42
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o przedłożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2, 35 i 33/11 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna. 2021-10-14 09:12
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.70 (stary znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 4 października 2021 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. - dokument stracił ważność 2021-10-12 11:03
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.15.2021.MR o zmianie zakresu i nazwy przedsięwzięcia oraz o ponownym wystąpieniu o opinię do RDOŚ, PPIS i PGW WP w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 327/10 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna. 2021-10-07 07:23
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.17.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2020.MR o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 23 lutego 2021 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa instalacji do magazynowania gazu ziemnego składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem, posadowionych na płycie fundamentowej, służących do zasilania suszarni na terenie działki nr 21/2 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna?. Konieczność zmiany decyzji wynika z uaktualnienia oznaczenia nieruchomości, na której planowana jest realizacja inwestycji ? działka nr 21/2 wraz z działkami nr 1/2 i 21/3 położonymi w obrębie Graniczna zostały połączone w działkę oznaczoną numerem 70. 2021-10-01 10:42
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.18.2021.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora, tj. Pani Beaty Krężołek działającej w imieniu EPLANT 54 Sp. z o. o., do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "BARNKOWO" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Barnkowo, gmina Chojna" (działka nr 849 obr. Barnkowo). Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 2021-09-30 09:37
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.5.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna. 2021-09-30 09:31
dokument Informację do publicznej wiadomości o postepowaniu wymagającym udziału społeczeństwa nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 29 września 2021 r., w której Burmistrz Gminy Chojna, w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia toczącego się na wniosek Pana Pawła Tarnowskiego i polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na działce nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna, zawiadamia o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz z pozostałą dokumentacją sprawy, w tym z treścią postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego realizację ww. przedsięwzięcia oraz określającego warunki tej realizacji i możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie - dokument stracił ważność 2021-09-30 09:27
dokument Informację do publicznej wiadomości o postepowaniu wymagającym udziału społeczeństwa nr DIR.6220.4.2021.MR z dnia 28 września 2021 r., w której Burmistrz Gminy Chojna, w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia toczącego się na wniosek Pani Dominiki Tarnowskiej i polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 6 MW, planowanej do realizacji na działce nr 118/3 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna, zawiadamia o 1. możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz z pozostałą dokumentacją sprawy, w tym z treścią postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego realizację ww. przedsięwzięcia oraz określającego warunki tej realizacji i możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie - dokument stracił ważność 2021-09-29 10:29
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do działki nr 67, na terenie działek nr 62 i 67 obręb 5 gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-09-20 14:33
dokument Zawiadomienie-? obwieszczenie nr DIR.6220.18.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "BARNKOWO" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Barnkowo, gmina Chojna." Inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działki nr 849 położonej w obrębie Barnkowo w gminie Chojna. 2021-09-20 14:34
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.18.2021.MR o wpływie wniosku firmy EPLANT 54 Sp. z o. o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pani Beata Krężołek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "BARNKOWO" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Barnkowo, gmina Chojna." Inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działki nr 849 położonej w obrębie Barnkowo w gminie Chojna. 2021-09-20 10:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.4.2021 z dnia 13 września 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na ?budowie zadaszeń targowiska wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budynkiem toalety wraz z częścią wypoczynkową, na terenie działek nr 249/2, 249/1, 250/3 obręb 3 gm. Chojna - dokument stracił ważność 2021-09-13 14:23
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.17.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2020.MR z dnia 23 lutego 2021 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego, składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem, posadowionych na płycie fundamentowej, służących do zasilania suszarni na terenie działki nr 21/2 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna. 2021-09-08 15:08
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.17.2021o wpływie wniosku przez Pana Mariana Płóciennika - Prezesa Zarządu Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o. o. w Wałczu, ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2020.MR z dnia 23 lutego 2021 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego, składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem, posadowionych na płycie fundamentowej, służących do zasilania suszarni na terenie działki nr 21/2 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna. 2021-09-08 15:03
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.16.2021.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora EPLANT 66 Sp. z o. o., do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "GRANICZNA" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 100 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Graniczna, gmina Chojna" 2021-09-03 10:07
dokument Obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2021 r. o wydanej w dniu 30 sierpnia 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.8.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 577/2 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, w dniu 31 sierpnia 2021 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. 2021-08-31 09:15
dokument Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 26 sierpnia 2021 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 2021-08-27 13:40
dokument Obwieszczenie o postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami w Chojnie, ul. Dębowa, Cisowa, dz. nr 38/80, na terenie działek nr 38/80, 38/124, 38/153, 38/169, 38/170, 38/171, 38/173, 38/174, 38/175, 38/176, 38/184, 38/200, obręb 8 m. Chojna." - dokument stracił ważność 2021-08-25 10:45
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR z dnia 24 sierpnia 2021 r. o ponownym wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2, 35 i 33/11 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna oraz o przedłużeniu przedmiotowego postępowania. 2021-08-25 07:31
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.5.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o złożeniu przez Pana Pawła Tarnowskiego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na działce nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna, o przekazaniu raportu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie celem uzyskania uzgodnienia oraz o wyznaczeniu nowego terminu realizacji sprawy. 2021-08-23 07:26
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.5.2021.MR o złożeniu przez Pana Pawła Tarnowskiego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na działce nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna oraz o przekazaniu raportu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie celem uzyskania uzgodnienia. 2021-08-23 07:26
dokument Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 19 sierpnia 2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna, w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić (?) przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 2021-08-20 12:10
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.4.2021.MR o złożeniu przez Panią Dominikę Tarnowską raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 6 MW, planowanej do realizacji na działce nr 118/3 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna oraz o przekazaniu raportu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie celem uzyskania uzgodnienia. 2021-08-19 11:08
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "budowie zadaszeń targowiska wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budynkiem toalety wraz z częścią wypoczynkową, na terenie działek nr 249/2, 249/1, 250/3 obręb 3 gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-08-18 15:18
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.16.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "GRANICZNA" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 100 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Graniczna, gmina Chojna." 2021-08-17 12:24
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.16.2021.MR o wpływie wniosku firmy EPLANT 66 Sp. z o. o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pani Iga Kwiatkowska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "GRANICZNA" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 100 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Graniczna, gmina Chojna." 2021-08-17 12:20
dokument Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2021 r. o wydanej w dniu 13 sierpnia 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.10.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Swobnica na działkach nr 241, 255/3, 256/5, 299/2, 300/1, 300/2, 302/2, 302/3 i 303/1 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna?. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, w dniu 13 sierpnia 2021 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. 2021-08-13 17:11
dokument Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2021 r. o wydanej w dniu 12 sierpnia 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.12.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 907 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 13 sierpnia 2021 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. 2021-08-13 11:12
dokument Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2021 r. o wydanej w dniu 12 sierpnia 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.11.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 847 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, w dniu 12 sierpnia 2021 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. 2021-08-12 11:03
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka/US.53 (stary znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 5 sierpnia 2021 r., w którym organ zawiadamia o wpływie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 czerwca 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.44, odmawiającym wstrzymania wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. - dokument stracił ważność 2021-08-12 10:49
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.15.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięca, polegajacego na budowie farm fotowoltaicznych do 38 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 327/10 położónej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna. 2021-08-05 07:47
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.15.2021.MR o wpływie wniosku firmy PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 38 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 327/10 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna. 2021-08-05 07:39
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.14.2021.MR o wydaniu postanowienia Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 2 sierpnia 2021 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farm fotowoltaicznych do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2021-08-03 15:08
dokument Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 2 sierpnia 2021 r., w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić (?) przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 2021-08-03 15:05
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.8.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na terenie działki nr 577/2 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna 2021-07-29 09:41
dokument Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 16 lipca 2021 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 2021-07-19 07:42
dokument Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2021 r. o wydanej w dniu 15 lipca 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.9.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działek nr 277 i 279 położonych w obrębie Krzymów w gminie Chojna. 2021-07-16 15:12
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.12.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 907 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2021-07-15 07:57
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.11.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 847 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2021-07-15 07:54
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o przedłożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2, 35 i 33/11 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna 2021-07-14 09:07
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie farm fotowoltaicznych do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2021-07-14 08:14
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.14.2021.MR o wpływie wniosku firmy PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2021-07-12 14:17
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.46 (stary znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka.) z dnia 1 lipca 2021 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. - dokument stracił ważność 2021-07-08 13:31
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.49 (stary znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka) z dnia 1 lipca 2021 r., w którym organ zawiadamia strony postepowania, że postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r. nr DOOŚ-WDŚZOO.4200.24.2020.aka.44 odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r. nr WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. - dokument stracił ważność 2021-07-08 13:16
dokument Obwieszczenie z dnia 6 lipca 2021 r. o wydanej w dniu 6 lipca 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.7.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej (Jelonki) dz. 529, 530, 407, 531, 411, 417 obręb Jelenin, gmina Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, w dniu 6 lipca 2021 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. 2021-07-06 14:09
dokument Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu" - dokument stracił ważność 2021-07-05 14:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.42.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegajacej na: Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 339/17 obręb Strzelczyn gm. Chojna - dokument stracił ważność 2021-06-24 12:29
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2021.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora, tj. Pani Karoliny Ceglarz działającej w imieniu SIG POLSKA PORTFOLIO 8 Sp. z o. o., do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 847 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna oraz o możliwości wniesienia ponaglenia przez strony przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 2021-06-24 10:39
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2021.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora, tj. Pani Karoliny Ceglarz działającej w imieniu SIG POLSKA PORTFOLIO 8 Sp. z o. o., do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 847 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna oraz o możliwości wniesienia ponaglenia przez strony przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 2021-06-24 10:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.3.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami, na terenie działek nr 2/7, 16 obręb 4 gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-06-23 12:06
dokument Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 22 czerwca 2021 r., w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna oraz określono zakres ww. raportu. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 2021-06-23 12:07
katalog Obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2021 r. o wydanej w dniu 14 czerwca 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, w dniu 15 czerwca 2021 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji. - KATALOG -
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.12.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 907 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2021-06-17 11:42
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.12.2021.MR o wpływie wniosku firmy SIG Polska Portfolio 8 Sp. z o. o., pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pani Karolina Ceglarz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 907 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2021-06-11 12:56
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.11.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 847 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2021-06-11 10:33
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2021.MR o wpływie wniosku firmy SIG Polska Portfolio 8 Sp. z o. o., pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pani Karolina Ceglarz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po około 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 847 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna. 2021-06-11 10:29
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.7.2021 o wpływie wniosku Gminy Chojn, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w imieniu której działa pełnomocnik - Pan Grzegorz Pawlukowski - Stradia Design mgr. inż Grzekorz Pawlukowski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej (Jelonki) dz. 529, 530, 407, 531, 411 i 417 2021-05-31 15:19
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.5.2021.MR o zmianie zakresu i nazwy przedsięwzięca oraz o ponownym wystąpieniu o opinie do RDOŚ, PPIS i PGW WP w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna 2021-05-28 14:01
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.10.2021.MR o wpływie wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Myślibórz, ul. Dworcowa 2, 74-300 Myślibórz, w imieniu którego działa pełnomocnik - Pan Krzysztof Ozga, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Swobnica na działkach nr 241, 255/3, 256/5, 299/2, 300/1, 300/2, 302/2, 302/3, 303/1 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. 2021-05-27 09:53
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: "budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie działek nr 2/7, 16 obręb 4 gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-05-26 13:22
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.9.2021.MR o wpływie wniosku Pana Pawła Tarnowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2,6 MW , planowanej do realizacji na działkach nr 277 i 279 położonych w obrębie Krzymów w gminie Chojna 2021-05-26 13:16
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.8.2021.MR o wpływie wniosku firmy AJM-ECO Sp. z o.o. Sp. komandytowej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2,0 MW, składającej się z instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 577/2 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna. 2021-05-24 14:27
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.8.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 577/2 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna 2021-05-24 14:21
dokument Postanowienie z dnia 19 maja 2021 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.11.2020.MR z dnia 4 maja 2021 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 534/1 ( obręb 0018 w miejscowości Barnkowo w gminie Chojna 2021-05-20 10:23
dokument Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 13 maja 2021 r., w którym informuje się strony postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne, które będzie realizowane na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz nr 134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój oraz o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłaszanych żądań w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia. 2021-05-14 14:56
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.17.2021 z dnia 12 maja 2021 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na: Budowie dziesięciu budynków rekreacyjnych wraz z drogami wewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 310/24, 310/25, 310/36 obręb Jelenin gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-05-12 15:03
dokument Obwieszczenie z dnia 12 maja 2021 r. o wydajnej w dniu w dniu 10 maja 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.3.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna. 2021-05-13 08:09
dokument Obwieszczenie z dnia 12 maja 2021 r. o wydanej w dniu 10 maja 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.9.2020MR stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięca pod nazwą Budowa 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków gospodarczo-garażowych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i podziałem działki nr 36/206 położonej w obrębie 8 miasta Chojna. 2021-05-12 11:35
dokument Zawiadomienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6162.1.2021.MR z dnia 11 maja 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu należącego do osób fizycznych. - dokument stracił ważność 2021-05-21 09:40
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wydanej w dniu 4 maja 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.11.2020.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działacie nr ew. 534/1 (obręb 0018) w miejscowości Barnkowo w gminie Chojna, 2021-05-05 12:09
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.11.2020.MR w którym zawiadamia się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym oznaczonych ako działki nr 519/1, 527 i 529 położone w obrębie Barnkowo w gminie Chojna o wydanej w dniu 4 maja 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.11.2020.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 534/1 (obręb 0018) w miejscowości Barnkowo w gminie Chojna 2021-05-05 12:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 19/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn, zasilającej obiekt radiokomunikacyjny ORx273-300810-XXX-01, ID11254 L273 Chojna 12 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w ramach NPW ERTMS, na terenie działki nr 268/19 obręb ewidencyjny 0004 miasto Chojna, powiat gryfiński, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. - dokument stracił ważność 2021-05-05 11:23
dokument Informacja o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 29/2021 znak: AP-1.7840.27-2.2021.GZ o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa infrastruktury postojowo ? cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego. Odra km 688,0 ? Zatoń Dolna?, na działce nr 290, obręb 0002 Zatoń Dolna, gmina Chojna, powiat gryfiński" - dokument stracił ważność 2021-04-29 11:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.22.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, polegające na "Remoncie dachu wraz z rozbiórką lukarn i zastąpieniem tych lukarn oknami połaciowymi w istniejącym budynku mieszkalnym, na terenie działki nr 297/1, obręb Godków gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-04-26 14:29
dokument Obwieszczenie o wydanym w dniu dezyzji Nr DIR.6733.2.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Budowie kanalizacji deszczowej (sieć i przykanaliki), na terenie działek nr 307, 287, 262 obręb 6 gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-04-23 14:10
dokument Zawiadomienie ? obwieszczenie nr DIR.6220.3.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna 2021-04-16 14:22
dokument Zawiadomienie ? obwieszczenie nr DIR.6220.9.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków gospodarczo-garażowych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i podziałem działki, planowanego do realizacji na terenie działki nr 36/206 położonej w obrębie 8 miasta Chojna 2021-04-15 07:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 14 kwietnia 2021 r., w którym informuje się strony postępowania o niedotrzymaniu terminu ustawowego wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP w przedmiotowej sprawie oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania ww. opinii nie później niż do dnia 10 maja 2021 r. 2021-04-15 07:59
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.24.2020.aka.31 z dnia 31 marca 2021 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. - dokument stracił ważność 2021-04-15 07:52
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.23.2020 z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawi lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na "Budowie budynku remizy strażackiej OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 300/1, 709, 213/2 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-04-12 14:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.23.2020 z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawi lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na "Budowie budynku remizy strażackiej OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 300/1, 709, 213/2 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-04-12 14:44
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR z dnia 7 kwietnia 2021 r. o wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2, 35 i 33/11 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna oraz o przedłużeniu przedmiotowego postępowania i korekcie wyliczenia nieruchomości przeznaczonych na realizację niniszjego przedsięwzięcia. 2021-04-08 10:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn, zasilającej obiekt radiokomunikacyjny ORx273-300810-XXX-01, ID11254 L27 Chojna 12 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERT MS, na terenie działki nr 268/19 obręb ewidencyjny 0004 miasto Chojna, powiat gryfiński stanowiącym tren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A - dokument stracił ważność 2021-03-31 14:49
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.11.2020.MR o zawiadomieniu w charakterze stron prowadzonego postępowania osób, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 519/1, nr 527 i nr 529 położonych w obrębie Barnkowo w gminie Chojna. Postępowanie dotyczy sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 534/1 (obręb 0018) w miejscowości Barnkowo w gminie Chojna. 2021-03-26 12:36
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "budowie kanalizacji deszczowej (sieć i przykanaliki), na terenie działek nr 307, 287, 262 obręb 6 gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-03-24 11:23
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 22 marca 2021r. o wydanej w dniu 22 marca 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.7.2020.MR, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW na terenie działki nr 14/5 położonej w obrębie Białęgi w gminie Chojna. 2021-03-24 11:03
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.3.2021.MR o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej do przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna 2021-03-18 14:59
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.5.2021.MR o wpływie wniosku Pana Pawła Tarnowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o cąłkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW, planowanej do realizacji na działce nr 46/ położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna. 2021-03-15 09:09
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.5.2021.MR o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW planowanej do realizacji działce nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna. 2021-03-15 09:02
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.4.2021.MR o wpływie wniosku Pani Dominiki Tarnowskiej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 6 MW, planowanej do realizacji na działce nr 118/3 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. 2021-03-11 08:35
dokument Obwieszczenie o o podjęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowa budynku remizy strażackiej OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 300/1, 709, 213/2 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-03-10 14:26
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej obejmująchych przebudowę ulicy Słowackiego w Chojnie - dokument stracił ważność 2021-03-09 13:00
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.3.2021.MR o wpływie wniosku Pana Pawła Tarnowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farm do 4,6 MW, planowanej do realizacji na działce nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna 2021-03-04 07:35
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.3.2021.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna. 2021-03-04 07:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.1.2021 z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr DIR 6733.15.2020 z dnia 17.11.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument stracił ważność 2021-03-02 11:20
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.1.2021.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu studni głębionych na cele rolne na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie) 2021-03-02 11:12
dokument Obwieszczenie - nr DIR.6220.9.2020.MR o wezwaniu pełnomocnika inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków gospodarczo-garażowych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i podziałem działki nr 36/206 położonej w obrębie 8 miasta Chojna 2021-03-01 15:19
dokument Obwieszczenie z dnia 24 lutego 2021 r. o wydanej w dniu 24 lutego r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.4.2020.MK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków- Godków Osiedle". Inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287 i 288 położonych w obrębie Godków w gminie Chojna oraz na działce nr 67/2 położonej w obrębie Jelenin w gminie Chojna. 2021-02-26 10:47
dokument Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2021 r. o wydanej w dniu 23 lutego 2021r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.6.2020.MR stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie instalacji magazynowej gazu ziemnego, składająca się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem, posadowionych na płycie fundamentowej, służących do zasilania suszarni na terenie działki nr 21/2 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna" 2021-02-24 15:09
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o przedłożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Białęgi, zlokalizowanej na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2 i 35 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna" 2021-02-24 15:03
dokument Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2021 r. o wydanej w dniu 19 lutego 2021r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.8.2020.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna" 2021-02-22 13:19
dokument Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2021 r. o wydanej w dniu 16 lutego 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.12.2020.MR stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzeia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna" 2021-02-17 11:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.18.2020 z dnia 11lutego 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Przebudowie drogi gminnej - ul. Owocowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową przepustu, na terenie działek nr 198, 191 i 199/4 obręb 5 m. Chojna i działek nr 50, 55, 44/2, 369 obręb 6 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-02-15 09:47
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowa budynku remizy strażackiej OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 300/1, 709, 213/2 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-02-11 15:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.24.2020 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 115/1, 115/2, 116/3 obręb Krajnik Dolny gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-02-11 14:58
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.11.2020.MR o wpływie wniosku Elektrowni PV 72 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik - Pani Iza Michałek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 534/1 (obręb 0018) w miejscowości Barnkowo, gmina Chojna.. 2021-02-11 14:46
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.1.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego a wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek 202/3, nr 206/1 i nr 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 134/13 i nr 134/19 położónych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko - Zdrój ( powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie) 2021-02-09 14:37
dokument Zawiadomienie DIR.6220.1.2021.MR o wpływie wniosku Vreesfarm Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik ? Pan Paweł Blazer w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne. . Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek nr 202/3, nr 206/1 i nr 208/1 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko - Zdrój (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie) 2021-02-09 13:49
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków garażowo - gospodarczych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i podziałem działki. 2021-02-09 13:17
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.9.2020.MR o wpływie wniosku Pana Pawła Tarnowskiego, w imieniu którego działa pełnomocnik - Pan Leszek Rajfur, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 22 budynków gospodarczo ? garażowych i drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i podziałem działki. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie działki nr 36/206 położonej w obrębie 8 miasta Chojna 2021-02-08 11:20
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.10.2020.MR o wpływie wniosku Elektrowni PV Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik - Pani Iza Michałek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 210 (obręb 0025) w miejscowości Stoki, gmina Chojna. 2021-02-02 12:32
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o ponownym wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2 i 35 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna. 2021-02-01 15:22
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy Chojna Nr DIR.6733.15.2020 z dnia 17.11.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Remoncie, przebudowie i wymianie kanalizacji sanitarnej dn 400 mm PVC-S, na terenie działki nr 20/10, obręb 6 m. Chojna." - dokument stracił ważność 2021-02-01 14:06
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2021r. o wydanej w dniu 25 stycznia 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2020.MR, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kompleksu magazynowo ? suszarniczego", realizowanego na działkach nr 141/22 i 141/26 położonych w obrębie Grzybno w gminie Chojna. 2021-01-27 14:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.22.2020 z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. polegającej na: "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na ulicy Towarowej w Chojnie, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 363/2, 363/3, 369/4, 369/5, 369/7, 369/11, 403 obręb 7 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-01-26 14:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.21.2020 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na ulicy Paderewskiego w Chojnie, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 214/3, 232/4, 233/5, 233/6, 233/7, 235 obręb 6 m. Chojna - dokument stracił ważność 2021-01-25 13:42
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.12.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna 2021-01-19 10:31
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.13.2020.MR o wpływie wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik - Pan Paweł Molenda, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zaadaptowaniu zaplecza technicznego przy składowisku odpadów w miejscowości Kaliska w gminie Chojna na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK). 2021-01-18 13:59
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 115/1, 115/2, 116/3 obręb Krajnik Dolny gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-01-07 14:31
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: "Budowie budynku remizy strażackiej OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 300/1, 709, 213/2 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2021-01-07 14:24
dokument Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2 i 35 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna 2020-12-31 08:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.19.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacego na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej dn 110 mm PVC PN 10 wraz z przyłączem wodociągowym dn 40 mm PE, na terenie działek nr 51/2 i 9 obręb 3 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-12-30 15:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.20.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 124 w Chojnie, wykonaniu ciągu pieszo rowerowego o długości ok. 600 mb i szerokości ok. 2,5 m, na terenie działek nr 60/5, 58/2, 57, 58/1 obręb 5 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-12-30 15:10
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.8.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna. 2020-12-28 12:53
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie DIR.6220.12.2020.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 365/4 połozonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna 2020-12-23 12:29
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.12.2020.MR wpływu wniosku Frankiewicz Energy Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5, 67-124 Nowe Miasteczko, w imieniu której działa pełnomocnik - Pan Krzysztof Ganczarski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna 2020-12-23 12:22
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na ulicy Towarowej w Chojnie, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 363/2, 363/3, 369/4, 369/5, 369/7, 369/11, 403 obręb 7 m. Chojna." - dokument stracił ważność 2020-12-18 14:52
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami na ulicy Paderewskiego w Chojnie, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 214/3, 232/4, 233/5, 233/6, 233/7, 235 obręb 6 m. Chojna." - dokument stracił ważność 2020-12-18 14:49
dokument Obwieszczenie o zmianie projektu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Przebudowie drogi gminnej - ul. Owocowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową przepustu, na terenie działek nr 198, 191 i 199/4 obręb 5 m. Chojna i działek nr 50, 55, 44/2, 369 obręb 6 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-12-18 14:52
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.6.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego, składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy, wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem posadowionym na płycie fundamentowej do zasilania suszarni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 21/2 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna. 2020-12-11 12:32
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.58.2020.EW.aka.9 z dnia 30 listopada 2020 r. o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2020 r., znak: WONS-OŚ.4233.1.2017.KK.68, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 1B.2 Etap I i Etap II Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. - dokument stracił ważność 2020-12-23 12:46
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.8.2020.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna. 2020-12-02 12:44
dokument Zawiadomienie nr DIR.6220.8.2020.MR o wpływie wniosku PVE 179 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nad działce nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna. 2020-12-02 12:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr AP-4.7820.214-7.2020.MM z dnia 23.11.2020 r. dotyczące wydania decyzji nr 15/2020 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Morawieckiego etap III ? modernizacja stacji pomp Krajnik Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek". - dokument stracił ważność 2020-11-30 15:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.16.2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami, na działce nr ewid. 333 obręb 6 m. Chojna oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 334/7, 335/11, 336/13, 336/24, 338/13, 338/19, 338/20, 338/22, 338/23, 338/26, 338/28, 402 obręb 7 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-23 08:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.15.2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Remoncie, przebudowie i wymianie kanalizacji sanitarnej dn 400 mm PVC-S, na terenie działki nr 20/10, obręb 6m. Chojna." - dokument stracił ważność 2020-11-23 08:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.14.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: "Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działek nr 158/1, 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-18 15:03
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 124 w Chojnie, wykonaniu ciągu pieszo rowerowego o długości ok. 600 mb i szerokości ok. 2,5 m, na terenie działek nr 60/5, 58/2, 57, 58/1 obręb 5 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-10-28 07:49
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej dn 110 mm PVC PN 10 wraz z przyłączem wodociągowym dn 40 mm PE, na terenie działek nr 51/2 i 9 obręb 3 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-10-28 07:50
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Przebudowie drogi gminnej - ul. Owocowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową przepustu, na terenie działek nr 198, 191 i 199/4 obręb 5 m. Chojna i działek nr 50, 55, 44/2 obręb 6 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-10-28 07:45
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: "Modernizacji zasilania sieci 15kV poprzez połączenie dwóch linii napowietrznych 15kV w celu zmniejszenia przerw w dostawie energii, na terenie działek nr: 292/1, 292/2, 291/1, 291/2, 290/1, 290/2, 290/3, 287/1, 286/1, 289/2, 285, 284 obręb Grzybno gm. Chojna". - dokument stracił ważność 2020-10-28 07:39
dokument Obwieszczenie o zmianie projektu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Remoncie, przebudowie i wyminie kanalizacji sanitarnej dn 400 mm PVC-S, na terenie działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-10-19 12:11
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.10.2020 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia pn.: "IA.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Morawickiego etap III - modernizacja stacji pomp Krajnik. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek" - dokument stracił ważność 2020-10-13 12:20
dokument OBWIESZCZENIE. w dniu 7 października 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna, wszczętego na wiosek Alsol Sp. z o. o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń. 2020-10-08 13:54
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. Zachodniopomorskie, wszczętego na wiosek Alsol Sp. z o. o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń. 2020-10-08 13:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.13.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Rozbudowie sieci kablowej 0,4kV w celu zasilania dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej, na terenie działki nr 341/3 obręb 7m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-09-28 09:10
dokument ZAWIADOMIENIE - W dniu 4 września 2020 r. wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Żygisa, ul. Konopnickiej 36/3, 71-135 Szczecin w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2MW. Inwestycja będzie realizowane na terenie działki numer 14/5 obręb Białęgi, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. 2020-09-25 15:13
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE z dnia 24.09.2020 r. znak: DIR.6220.6.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy, wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem posadowionym na płycie fundamentowej do zasilania suszarni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki numer 21/2 obręb Graniczna, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. 2020-09-24 15:27
dokument W dniu 27 sierpnia 2020 r. wpłynął wniosek Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy, wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem posadowionym na płycie fundamentowej do zasilania suszarni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki numer 21/2 obręb Graniczna, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. 2020-09-24 15:22
dokument ZAWIADOMIENIE - W dniu 2 września 2020 r. wpłynął wniosek Farma Redło Sp. z o.o. Redło 13, 72-221 Osina w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Hubert Majchrzak w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompleksu magazynowo - suszarniczego". Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działek numer 141/26 i 141/22 obręb Grzybno, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. 2020-09-23 15:01
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 18.09.2020 r. znak: DIR.6220.4.2020.MK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków - Godków Osiedle. Inwestycja położona jest na terenie działek numer 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287, 288 obręb Godków i działce numer 67/2 obręb Jelenin w Gminie Chojna, powiat gryfiński 2020-09-18 15:23
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami, na działce nr ewid. 333 obręb 6 m. Chojna oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 334/7, 335/11, 336/13, 336/24, 338/13, 338/19, 338/20, 338/22, 338/23, 338/26, 338/28, 402 obręb 7 m. Chojna" 2020-09-08 11:54
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działek nr 158/1, 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:22
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Remoncie, przebudowie i wymianie kanalizacji sanitarnej dn 400 mm PVC-S, na terenie działki nr 20/10, obręb 6 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:22
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Rozbudowie sieci kablowej 0,4kV w celu zasilania dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej, na terenie działki nr 341/3 obręb 7 m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych , na terenie działek nr: 151/1 i 302 obręb Krzymów gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 5.08.2020 r. znak: DIR.6220.4.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków - Godków Osiedle. Inwestycja położona jest na terenie działek numer 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287, 288 obręb Godków i działce numer 67/2 obręb Jelenin w Gminie Chojna, powiat gryfiński. 2020-08-10 08:51
dokument W dniu 30.07.2020 r. w dniu 30 lipca 2020 r. wpłynął wniosek Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków - Godków Osiedle. Inwestycja położona jest na terenie działek numer 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287, 288 obręb Godków i działce numer 67/2 obręb Jelenin w Gminie Chojna, powiat gryfiński. 2020-08-10 08:47
dokument Obwieszczenie z dnia 27.07.2020 r. o wydanej w dniu 24 lipca 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak: DIR.6220.5.2019.MK dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" 2020-07-28 14:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.11.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie kontenerowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 809 obręb Nawodna gm. Chojna|" - dokument stracił ważność 2020-07-28 10:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.10.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 67, 226, 157/4, 157/3 obręb Krajnik Górny gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.8.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 54, 55, 56, 57, 58, 240, 20/1, 177 obręb Krzymów gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.7.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 394/18, 394/6, 394/11, 392, 391/2 obręb Rurka gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.6.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działki nr: 394/15 obręb Rurka gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.5.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 328, 339/5, 339/7, 339/12, 339/11 obręb Strzelczyn gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.4.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr: 701 i 710 obręb Lisie Pole gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 16.07.2020 r. o wydanej w dniu 15 lipca 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.3.2020.MK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna, gm. Chojna. 2020-07-17 10:29
dokument Obwieszenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kontenerowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 809 obręb Nawodna gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Obwieszczenie z dnia 22.06.2020 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PCW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) wraz z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.3/2 "Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego w km. 688,1 rz. Odra w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły" - dokument stracił ważność 2020-06-23 08:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr DIR.6730.33.2020 z dnia 17.06.2020r. dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkaniowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie działki nr 30, obręb 8m. Chojna. - dokument stracił ważność 2020-11-04 21:23
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 16.06.2020 r. znak: DIR.6220.5.2019.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" 2020-06-17 07:36
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 9.06.2020 r. znak: DIR.6220.3.2020.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna. 2020-06-09 14:12
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr DIR.6730.18.2020 z dnia 22.05.2020 r. dal inwestycji polegającej na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania powierzchni strychowej na cele mieszkaniowe w istniejącym budynku mieszkalnym wielkorodzinnym, na terenie działki nr 30, obręb 8 m. Chojna ... - dokument stracił ważność 2020-05-22 15:05
dokument OBWIESZCZENIE. w dniu 7 maja 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. 2020-05-08 14:17
dokument OBWIESZCZENIE. w dniu 7 maja 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. 2020-05-08 14:18
dokument Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" 2020-05-05 10:42
dokument OBWIESZCZENIE - w dniu 29 kwietnia 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.5.2019.MK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" wszczętego na wiosek Pana Mieczysława Tarnowskiego w imieniu którego działa pełnomocnik Henryk Dominiak, ul. Piaskowa 61, 72-010 Police 2020-04-30 14:40
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 23.04.2020 r. o wydanej w dniu 22 kwietnia 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.1.2020.MK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/1, 82/2, 117, 851, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach numer 36/244 obręb Chojna 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości Godków i Kaliska. 2020-04-24 12:48
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 2.04.2020 r. znak: DIR.6220.3.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna 2020-04-03 14:39
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 25.03.2020 r. znak: DIR.6220.2.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. 2020-03-26 14:32
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 20.03.2020 r. znak: DIR.6220.1.2020.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/1, 82/2, 117, 85/1, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach numer 36/244 obręb Chojna 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości Godków i Kaliska. 2020-03-20 11:14
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 67, 226, 157/4, 157/3 obręb Krajnik Górny gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-13 14:00
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 151/1 i 302 obręb Krzymów gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-13 13:58
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 54, 55, 56, 57, 58, 240, 20/1, 177 obręb Krzymów gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-13 13:57
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 394/18, 394/6, 394/11, 392, 391/2 obręb Rurka gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-13 13:56
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 394/15 obręb Rurka gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-13 13:54
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr 701 i 710 obręb Lisie Pole gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-11 14:28
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działek nr 328, 339/5, 339/7, 339/12, 339/11 obręb Strzelczyn gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-11 14:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.2.2020 z dnia 03.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działki nr 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-04 12:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.1.2020 z dnia 02.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zewnętrznych schodów wraz z wybiciem otworu drzwiowego do Baszty Świeckiej, remoncie i przebudowie fragmentu muru obronnego z dostosowaniem do podestu schodów oraz zagospodarowanie terenu, na terenie działek na: 111/2 Obręb Chojna 6 oraz 187 obręb Chojna 2 gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-03 10:03
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w wprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/2, 117, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach nr 36/244 obręb 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości Godków i Kaliska. 2020-02-28 14:04
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie drogi gminnej wraz z przyłączami na terenie działem nr 47, 33/2, 33/2, 33/3, 88 obręb Krajnik Dolny gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-02-27 09:30
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działki nr 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-02-03 13:32
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zewnętrznych schodów wraz z wybiciem otworu drzwiowego do "Baszty Świeckiej, remoncie i przebudowie fragmentu muru obronnego z dostosowaniem do podestu schodów oraz zagospodarowaniu terenu na terenie działek: nr 111/2 obręb 6 m. Chojna i nr 187 obręb 2 m. Chojna " - dokument stracił ważność 2020-02-03 13:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.13.2019 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Rozbudowie budynku administracji publicznej wraz z pełną infrastrukturą oraz drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi oraz chodnikami na terenie działki nr 201/25, obręb 7 m. Chojna - przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie" - dokument stracił ważność 2020-01-10 10:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.16.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE i kanalizacji sanitarnej PVC 200, PVC 160 wraz z przyłączami do działki nr 42/3, położonej w rejonie ul. Rogozińskiego w Chojnie - na terenie działek nr: 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna ... - dokument stracił ważność 2019-12-17 13:54
dokument Obwieszczenie ? INFORMACJA O INWESTYCJI ? Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - "Budowa infrastruktury postojowo ? cumowniczej na Odrze Dolnej i Granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego" - dokument stracił ważność 2019-12-12 15:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.14.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 36/190, obręb Chojna 8 - przy ul. Odrzańskiej w Chojnie... - dokument stracił ważność 2019-12-12 15:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.15.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie z rozbudową "Środowiskowego Domu Samopomocy", zlokalizowanego przy ul. Orląt w Chojnie, na terenie działek nr 36/24, 36/281, położonych w obrębie Chojna 8 m. Chojna ? - dokument stracił ważność 2019-12-12 15:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku administracji publicznej wraz z pełną infrastrukturą oraz drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi oraz chodnikami na terenie działek nr 201/24 i 201/25, obręb 7 m. Chojna ? przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie - dokument stracił ważność 2019-12-05 10:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE i kanalizacji sanitarnej PVC 200, PVC 160 wraz z przyłączami do działki nr 42/3, położonej w rejonie ul. Rogozińskiej w Chojnie ? na terenie działek nr: 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna . . . - dokument stracił ważność 2019-11-18 16:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 36/190, obręb Chojna 8 - przy ul. Odrzańskiej w Chojnie - dokument stracił ważność 2019-11-13 07:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowę z rozbudową "Środowiskowego Domu Samopomocy", zlokalizowanego przy ul. Orląt w Chojnie, na terenie działek nr: 36/24, 36/281, położonych w obrębie Chojna 8 m. Chojna - dokument stracił ważność 2019-11-13 07:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.11.2019 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego podlegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń stanowiących zaplecze hali sportowej na funkcję oświatową ? oddział klasy ?0? szkoły podstawowej wraz z szatnią i węzłem sanitarnym oraz zmianie zagospodarowania terenu celem dostosowania jego wysokości do pomieszczenia dla klasy ?0?, na terenie działki nr 331, położonych w obrębie Nawodna, gm. Chojna - dokument stracił ważność 2019-11-05 13:52
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.12.2019 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr: 93, 84/1, 85/1, 85/2 oraz 436, położonych w obrębie Krajnik Dolny, gm. Chojna. - dokument stracił ważność 2019-11-05 13:49
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr DIR.6733.6.2019 z dn. 31.07.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej - 110mm PVC wraz z przyłączami na terenie działek nr: 74, 79/1, położonych w obrębie 6 m. Chojna oraz działek nr: 87/1, 87/2, położonych w obrębie 7 m. Chojna - w rejonie ul. Słonecznej w Chojnie 2019-09-11 13:33
dokument Debata nad Raportem o stanie Gminy 2020-11-04 21:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.4.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 103/7 i 150/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 m. Chojna 2019-05-28 12:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.3.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 90 PE wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie działek nr: 55, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 m. Chojna 2019-05-28 12:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.1.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 38/41 i 36/31, położonych w obrębie 8 m. Chojna 2019-05-28 12:10
dokument Informacja o terminach polowań zbiorowych oraz polowań dewizowych - Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie. 2020-11-04 21:23
dokument OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE z dnia 20 grudnia 2017 r. 2020-11-04 21:23
dokument Europejska linia połączenia gazowego EUGAL 2020-11-04 21:23
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie raportu 2020-11-04 21:23
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Nr BPI.6733.12.2014.AA Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 czerwca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji regazyfikacji ciekłego metanu [LNG] na terenie działki nr 36/70, obręb 8 m. Chojna. 2020-11-04 21:23
dokument Informacja 2020-11-04 21:23
dokument REGULAMIN Konkursu na logo Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina 2020-11-04 21:23
dokument Gmina Chojna organizuje nabór na kursy językowe dla uczniów Szkół Podstawowych w Godkowie i Brwicach. 2020-11-04 21:23
dokument W związku z upływem w styczniu 2011r. dziesięcioletniego okresu ważności pierwszych dowodów osobistych wydawanych od 2001r. zachęcam mieszkańców do sprawdzania terminu ważności posiadanych dowodów osobistych. 2020-11-04 21:23
dokument Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego znak: 1.1.7170/30-4/10[PM] o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza aukcje, dotyczącą sprzedaży wolnych kontenerów handlowych zlokalizowanych na targowisku gminnym w miejscowości Krajnik Dolny. 2020-11-04 21:23
dokument Gmina Chojna organizuje nabór na kursy językowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego Nr 2 w Chojnie. 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonej w obrębie Białęgi gm.Chojna 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stoki w działce nr 131/1 o pow. 400m2, KW 41751. 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stoki w działce nr 131/1 o pow. 400m2, KW 41751. 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych obręb 8m.Chojna, ul. Przemysłowa: 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej obręb 8m.Chojna, ul. Przemysłowa, działka nr 36/214 2020-11-04 21:23
dokument Nabór na kursy językowe dla uczniów Szkół Podstawowych w Krzymowie i Nawodnej 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu Gminy Chojna za 2007 rok. 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna informuje, że dnia 29 maja 2008 roku o godz. 10 w sali posiedzeń BRM odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej. 2020-11-04 21:23
dokument Dzień 2 maja 2008 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie 2020-11-04 21:23
dokument Burmistrz Gminy Chojna informuje o prowadzonych pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Chojna i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Opracowaniem Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Chojna 2020-11-04 21:23
dokument Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 2020-11-04 21:23
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie Modernizacji istniejącej fermy tuczu trzody chlewnej w obrębie Bara 2020-11-04 21:23
dokument Dowody osobiste - wymiana 2020-11-04 21:23