herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO 2016-08-19 11:27
Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o rozstrzygnięciu przetargu ogłoszonego dnia 24.06.2016 r. 2016-07-19 14:23
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761). 2016-06-24 13:26
Działki nr 38/112 o pow. 0,1310 ha, nr 38/113 o pow. 0,1218 ha, nr 38/114 o pow. 0,1162 ha, nr 38/130 o pow. 0,1158 ha, nr 38/131 o pow. 0,1159 ha, nr 38/155 o pow. 0,1365 ha, nr 38/156 o pow. 0,1274 ha, działka nr 38/158 o pow. 0,1186 ha, działka nr 38/159 o pow. 0,1483 ha, nr 38/160 o pow. 0,1758 ha, nr 38/161 o pow. 0,1138 ha, nr 38/162o pow. 0,1187 ha, nr 38/163 o pow. 0,1213 ha, położone w obrębie 8 miasta Chojna. 2015-12-21 08:38
Działki nr 353/11 o pow. 0,0760 ha, nr 353/12 o pow. 0,0602 ha, nr 353/13 o pow. 0,1106 ha, położone w obrębie 3 miasta Chojna. 2015-12-21 08:35
Działka nr 334/9 o pow. 3,8547 ha położona w obrębie Krajnik Dolny gmina Chojna. 2015-12-21 08:31
Oferta na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 148 o pow. 1,0983ha, położonej w obrębie 6 miasta Chojna, ul. Pływacka. 2015-12-15 12:58
Oferta na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innymi niemieszkalnymi (były szpital w budowie) 2015-12-15 12:50
Działka zabudowana gmachem dawnego urzędu powiatowego i byłego budynku Straży Granicznej 2015-12-15 13:03