herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

ZARZĄDZENIE Nr 826/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna.