Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oddanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego


Chojna, dnia 6.11.2019r.

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
oddanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

na rzecz użytkownika wieczystego

zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. ,poz. 2204 ze zmianami)

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr 179, położona przy ul. Bałtyckiej 3, obręb 2m.Chojna

KW - SZ1Y/00029841/2

Powierzchnia nieruchomości

0,6866ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana oddana w użytkowanie wieczyste.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego działka nr 179 stanowi tereny częściowo zurbanizowane, częściowo przemysłowe w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, teren starego miasta w Chojnie- do rewaloryzacji historycznego układu przestrzennego, w okolicy zlokalizowane pomniki przyrody, otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako B- tereny mieszkaniowe.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Cena nieruchomości - wysokość opłaty z tytułu sprzedaży użytkowania wieczystego w prawo własności

597 600,00zł

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

___________________________

Zasady aktualizacji opłat

___________________________

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie najem lub dzierżawę

Prawo użytkowania wieczystego jest zbywane na rzecz jej użytkownika wieczystego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie
Nr XII/100/2019 z dnia 26.09.2019r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 19.12.2019r.

Obciążenia nieruchomości

________________________

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy ponosi nabywca.

Sporządziła:

Aneta Okuniewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 08-11-2019 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 08-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2019 14:48