Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod 18 stanowisk garażowych - część działkli nr 160/2 o pow. 18 m2 każde stanowiasko w obrębie 4 m. Chojna.

Chojna, dnia 23 grudnia 2019 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
na okres 3 lat terenu pod tymczasowe garaże blaszane – 18 stanowisk – obręb 4 m. Chojna, ul. Słowiańska, część działki nr 160/2 o pow. 18 m2 każde stanowisko, KW SZ1Y/00045252/4.

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za miejsce garażowe wynosi 370,00 zł rocznie. Do czynszu dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 10 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06 lutego 2020 r. od godz. 10.00, w odstępach co 10 minut na każde stanowisko, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 (pok. 4)

 

Wadium w wysokości 50,00 zł należy wpłacić do dnia 03 lutego 2020 r. w Banku Spółdzielczym na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 z podaniem stanowiska, którego dotyczy wpłata.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

 

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

 

Obiekt winien być wzniesiony zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

 

Dzierżawca, oprócz czynszu dzierżawnego, obowiązany jest ponosić związane z dzierżawioną nieruchomością koszty usług komunalnych, energii elektrycznej oraz podatek od nieruchomości.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414 26 85 wew. 60.

Niniejsze ogłoszenie jest opublikowane na stronie www.bip.chojna.pl .

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 30-12-2019 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 30-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2019 10:59