Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 1756/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kultury w Chojnie.


ZARZĄDZENIE Nr 1756/2005

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kultury w Chojnie.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 Nr 13, poz. 123 ;

z 2002r. Nr 41 , poz. 364 ; z 2003r. Nr 96 , poz. 874 , Nr 162 , poz. 1568 , Nr 213 , poz. 2081; z 2004r. Nr 11 , poz. 96 , Nr 261 , poz. 2598 ) , oraz Statutu Centrum Kultury w Chojnie

( stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/251/2000 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Chojnie z późniejszymi zmianami ) zarządzam , co następuje :

§ 1.

Z dniem 1 lipca 2005r. udzielam pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kultury

w Chojnie Panu Robertowi Górskiemu do :

1.Kierowania działalnością Centrum Kultury w Chojnie zgodnie ze statutem

i reprezentowanie placówki na zewnątrz.

2.Dysponowania środkami finansowymi Centrum Kultury w Chojnie w ramach

zatwierdzonego budżetu oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności.

3.Zarządzania majątkiem Centrum Kultury w Chojnie w granicach zwykłego zarządu

4.Występowanie w charakterze strony w obrocie cywilno - prawnym i zaciąganie zobowiązań

do maksymalnej kwoty 10.000 EURO bez zgody burmistrza.

5. Pozyskiwania środków z zewnątrz do realizacji projektów i organizacji imprez.

6..Zawierania umów , zleceń , zatrudniania i zwalniania pracowników.

7. Nadzoru nad prowadzeniem spraw kadrowych i finansowych przez podległych

pracowników.

8. Wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych : kodeks pracy,

instrukcja kancelaryjna , przepisy b.h.p. i p.poż , prawo budżetowe , ustawa o zamówieniach

publicznych.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 25-10-2005 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2005 11:45