Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 1758/2005 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lisim Polu.


ZARZĄDZENIE Nr 1758/2005

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lisim Polu.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz .U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ; z 2002r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203) zarządzam , co następuje :

§ 1 Od dnia 8 czerwca 2005r. udzielam Pani Kazimierze Dziadul pełnomocnictwa do:

 1. Kierowania działalnością szkoły i reprezentowania jej na zewnątrz .

 2. Planowania i organizacji szkoły we współdziałaniu z Radą Pedagogiczną, Radą
  Rodziców i Organem Prowadzącym.

 3. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 4. Przyjmowania uczniów do szkoły , sprawowania nad nimi opieki, zapewnienia
  odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 5. Dysponowania środkami finansowymi szkoły i ponoszenia za ich prawidłowe
  wykorzystanie odpowiedzialności.

 6. Zarządzanie majątkiem szkoły w granicach zwykłego zarządu mieniem.

 7. Kierowania i odpowiadania za dokumentację przebiegu nauczania, sprawy kadrowe
  i akta osobowe pracowników.

 8. Kierowania bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły.

 9. Wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych ( głównie
  kodeksu pracy , kodeksu postępowania administracyjnego , instrukcji kancelaryjnej,
  ustawy BHP , prawa budżetowego , ustawy o zamówieniach publicznych).

 10. Występowania w obrocie cywilno - prawnym.

 11. Koordynowania dowozów dzieci do szkoły - potwierdzanie kart drogowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 8 czerwca 2005r..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 25-10-2005 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2005 12:10