Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 21/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach.


ZARZĄDZENIE Nr 21/V/2007

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 5 stycznia 2007r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz,. 1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102. , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) zarządzam, co następuje :

§ 1 Udzielam pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Brwicach Pani Róży Kozieł do:

 1. Kierowania działalnością szkoły i reprezentowania jej na zewnątrz .

 2. Planowania i organizacji szkoły we współdziałaniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Organem Prowadzącym.

 3. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 4. Przyjmowania uczniów do szkoły , sprawowania nad nimi opieki, zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 5. Dysponowania środkami finansowymi szkoły i ponoszenia za ich prawidłowe wykorzystanie odpowiedzialności.

 6. Zarządzania majątkiem szkoły w granicach zwykłego zarządu mieniem.

 7. Kierowania i odpowiadania za dokumentację przebiegu nauczania , sprawy kadrowe i akta osobowe pracowników.

 8. Kierowania bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły.

 9. Wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych ( głównie kodeksu pracy , kodeksu postępowania administracyjnego , instrukcji kancelaryjnej, ustawy BHP , prawa budżetowego , ustawy o zamówieniach publicznych).

 10. Występowania w obrocie cywilno - prawnym.

 11. Koordynowania dowozów dzieci do szkoły - potwierdzanie kart drogowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą 5 grudnia 2006r.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 16-01-2007 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2007 13:20