Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 32/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie


ZARZĄDZENIE Nr 32/V/2007

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 8 stycznia 2007r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz,. 1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102. , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) zarządzam, co następuje :

§ 1 Udzielam pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do:

 • Kierowania działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej i reprezentowania go na zewnątrz

 • Kierowania pracą pracowników socjalnych w rejonie, pracowników socjalnych w sekcji świadczeń oraz kierownika sekcji ds. opieki.

 • Sprawowania nadzoru nad sposobem realizacji zadań zleconych - ścisła kontrola wydatków.

 • Ścisłej kontroli wydatków na zadania własne.

 • Sporządzania wykazów potrzeb Ośrodka i przekazywanie do zaopiniowania Radzie.

 • Składania Radzie Gminy rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka.

 • Kontaktów z Urzędem Wojewódzkim w sprawie:

  • zasięgania opinii w sprawie zadań zleconych ,

  • sporządzania sprawozdań kwartalnych , półrocznych i rocznych,

 • Do nawiązywania współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie
  działań na rzecz bezrobotnych.

 • Zatrudniania i zwalniania pracowników Ośrodka.

 • Dysponowania środkami finansowymi Ośrodka i ponoszenia za ich prawidłowe wykorzystanie odpowiedzialności.

 • Zarządzania majątkiem Ośrodka w granicach zwykłego zarządu mieniem.

 • Kierowania i odpowiadania za sprawy kadrowe i akta osobowe pracowników Ośrodka.

 • Wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych (głównie kodeksu pracy , kodeksu postępowania administracyjnego , instrukcji kancelaryjnej , ustaw BHP.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą 5 grudnia 2006r.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 16-01-2007 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2007 13:34