Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 33/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie


ZARZĄDZENIE Nr 33/V/2007

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 8 stycznia 2007r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz,. 1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102. , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) zarządzam, co następuje :

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie Stanisławowi Matolicz do wykonywania czynności prawnych związanych z bieżącym zarządzaniem zakładem oraz na wykonywanie przez niego czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu w zakresie:

  1. Składanie oświadczeń woli w sprawach zakupu, sprzedaży lub likwidacji środków trwałych ( z wyjątkiem budynków, budowli i gruntów ), materiałów i części zamiennych.

  2. Zawierania umów na najem lub dzierżawę budynków, budowli lokali mieszkalnych i użytkowych, maszyn urządzeń i środków transportu.

  3. Zawierania umów o wykonywanie usług, innych umów cywilno-prawnych, umów sprzedaży i innych umów nienazwanych ( z wyłączeniem umów darowizn ), w których zobowiązania zaciągane są przez Gminę Chojna i nie przekraczają kwoty 100.000 zł.

  4. Zastępowania Gminy Chojna w postępowaniach sądowo-procesowych w sprawach dotyczących zakresu działania Zakładu oraz udzielania dalszych pełnomocnictw procesowych.

  5. Zastępowania Gminy Chojna w zarządzaniu nieruchomościami wspólnymi.

  6. Udzielanie dalszych pełnomocnictw pracownikom Zakładu. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  7. Składanie oświadczeń woli o rozłożeniu na raty należności z tytułu najmu, dzierżawy, dostaw robót i usług, niedoborów i szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 5 grudnia 2006r.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 16-01-2007 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2007 13:35