Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 35/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kultury w Chojnie.


ZARZĄDZENIE Nr 35/V/2007

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 12 stycznia 2007r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kultury w Chojnie.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), oraz Statutu Centrum Kultury w Chojnie ( stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/251/2000 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Chojnie z późniejszymi zmianami) zarządzam , co następuje :

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kultury w Chojnie Panu Robertowi Górskiemu do :

 1. Kierowania działalnością Centrum Kultury w Chojnie zgodnie ze statutem
  i reprezentowanie placówki na zewnątrz.

 2. Dysponowania środkami finansowymi Centrum Kultury w Chojnie w ramach
  zatwierdzonego budżetu oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności.

 3. Zarządzania majątkiem Centrum Kultury w Chojnie w granicach zwykłego zarządu

 4. Występowanie w charakterze strony w obrocie cywilno - prawnym i zaciąganie zobowiązań do maksymalnej kwoty 10.000 EURO bez zgody burmistrza.

 5. Pozyskiwania środków z zewnątrz do realizacji projektów i organizacji imprez.

 6. Zawierania umów , zleceń , zatrudniania i zwalniania pracowników.

 7. Nadzoru nad prowadzeniem spraw kadrowych i finansowych przez podległych
  pracowników.

 8. Wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych : kodeks pracy,
  instrukcja kancelaryjna , przepisy bhp. i p.poż , prawo budżetowe , ustawa zamówieniach publicznych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 5 grudnia 2006r.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 16-01-2007 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2007 13:36