Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A Nr V /40 /2003 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza.

U C H W A Ł A Nr V /40 /2003
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 23 stycznia 2003r.

w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 200 lr. Nr 142 , poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz. 1271 i 214, poz. 1806 ), § 7 ust. la rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin , starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 61 , poz. 707 ; z 200 lr. Nr 34,poz. 392 oraz z 2002r. Nr 157 , poz. 1308 . Nr 210 , poz. 1784 ), Rada Miejska w Chojnie uchwala , co następuje:
§ l.

Z dniem 19 listopada 2002r przyznaje dodatek specjalny dla Burmistrza w wysokości
20 % w kwocie 840,00 zł.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Hippmann

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 30-05-2003 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2003 08:50