Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr V/ 41 /2002 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

UCHWAŁA Nr V/ 41 /2002
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 23 stycznia 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: w 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:
§ l
Powołuje się Komisję Mieszkaniową jako Komisję doraźną Rady Miejskiej w Chojnie w następującym składzie:
1. Danuta Pakulska - Przewodniczący Komisji
2. Ryszarda Bekier - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Andrzej Kaćkiewicz - Członek Komisji
4. Danuta Szmagąj - Członek Komisji
5. Wanda Furs - Członek Komisji
§ 2.
l .Zadaniem Komisji Mieszkaniowej jest dokonywanie rocznej weryfikacji wniosków osób ubiegających się o najem lub zamianę komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych oraz sporządzanie projektów list osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i zamian zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, zm:
Dz. U. z 2002 r. Nr 168, poz. 1382, Nr 113, poz, 984) oraz zasadami gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy określonymi odrębną uchwałą Rady Miejskiej a
jej posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji na wniosek Burmistrza lub
osoby przez niego upoważnionej.
2. Komisja działa do czasu opracowania zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy i podjęcia stosownej uchwały przez Radę
Miejską.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Hippmann

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 30-05-2003 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2003 08:50