Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr V/42/2003 w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalania wysokości i zasad poboru opłaty targowej i nadania regulaminów na targowisku w Chojnie przy ul. Klasztornej l i ul. Bol. Prusa

UCHWAŁA Nr V/42/2003
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 23 stycznia 2003 r.

w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalania wysokości i zasad poboru opłaty targowej i nadania regulaminów na targowisku w Chojnie przy ul. Klasztornej l i ul. Bol. Prusa

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz - 984 , 153, poz. 1271 i 214, poz. 1806) oraz art. 19 pkt. l lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zmiana w 2002 r. Nr 200, poz. 1683)
§ l uchwala się co następuje:
1. Uchyla się uchwałę Nr XXXTX/412/2001 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 październik 2001 r. w sprawie utworzenia targowiska położonego na działce nr 250 przy ul. Bol. Prusa i w Chojnie i nadania mu regulaminu. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 49, poz. 1325)
2. Uchyla się uchwałę Nr XXXIX/413/2001 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na targowisku w Chojnie przy ul. Bol. Prusa l (Dz. Urz Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 44, poz. 1135)
3. Uchyla się uchwałę Nr IX/56/94 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 1994 r.w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska w Chojnie ul. Klasztorna l.
4. Uchyla się uchwałę Nr XLIV/458/2002 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia
25 kwietnia 2002 sprawie ustalania wysokości i zasad poboru opłaty targowej na targowisku w Chojnie przy ul. Klasztornej l. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002r.Nr 49 poz. l031)
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od l stycznia 2003 r.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Hippmann

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 30-05-2003 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2003 08:51