Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr VII /46 / 2003 W sprawie ustalania zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków

UCHWAŁA Nr VII /46 / 2003
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 16 kwietnia 2003 roku.

W sprawie ustalania zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków
poniesionych na pomoc społeczną w formie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Chojna.

Na podstawie art.34 ust.5 oraz 46 ust-3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 1998 r. Nr 64 , poz. 414 , Nr 106, poz.668, Nr 117 , poz. 756 i Nr 162, poz.1118i 1126 z 1999 r. Nr 20 , poz.79 , poz. 885 i Nr 90 , poz. 1001 z 2000 r.
Nr 12 , poz. 136 i Nr 19 , poz.238 z 2001 r. Nr 72 , poz.748 , Nr 88 , poz.961 , Nr 89 poz.973 , Nr 111 , poz. 1194 , Nr 122 , poz. 1349 i Nr 154 poz. 1792, z 2003 r. Nr 7 , poz.79 ) ,
Rada Miejska uchwala co następuje:

§1
Świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje nieodpłatnie gdy dochód w rodzinie ucznia nie przekracza 200 % dochodu określonego w art. 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
§2
W przypadku gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza 200 % kryterium określonego w powszechnie obowiązujących przepisach o pomocy społecznej, rodzice uczniów korzystających z posiłków zobowiązani są do zwrotu całości wydatków poniesionych przez Gminę na posiłek.
§3
Wysokość wydatków ponoszonych na posiłek ustalają dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum w uzgodnieniu z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej biorąc pod uwagę koszt produktów żywnościowych użytych do wytworzenia posiłku oraz koszty osobowe pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu posiłku. O obowiązku zwrotu wydatków na posiłek przez rodziców orzeka kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
§4
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na wyjątkową sytuację rodziny może zwolnić od obowiązku zwrotu całości lub części wydatków poniesionych na posiłki .

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew^Hippmann

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 30-05-2003 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2003 09:02