Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A Nr VII/ 49/2003 w sprawie zamiany nieruchomości .

U C H W A Ł A Nr VII/ 49/2003
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 16 kwietnia 2003 r.


w sprawie zamiany nieruchomości .


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz. 984 i Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 - uchwala się , co następuje :

§ 1 Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości : na własność gminy Chojna zostanie przeniesiona nieruchomość niezabudowana nr 198/8 o pow. 56 m2 położona w m. Chojna obręb 3 stanowiąca użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Chojnie w zamian za to gmina odda w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Chojnie nieruchomość niezabudowaną nr 159/1 o pow.147 m2 , położoną w m. Chojna obręb 3.

§ 2 Uchyla się Uchwałę Nr XXXVII/401/2001 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki niezabudowanej , położonej w m. Chojna obręb 3 .

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady

Zbigniew Hippmann


U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VII/ 49/ 2003 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 16 kwietnia 2003 r.


Zamiana działek położonych w m. Chojna , obręb 3 pomiędzy Gminą Chojna a Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową w Chojnie związana jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania osiedla mieszkaniowego poprzez utrzymanie drogi wewnętrznej służącej do obsługi komunikacyjnej budynków mieszkalnych nr 2 ABCD przy ul. Klasztornej oraz 2 i 4 przy ul. Jagiełły .
W skład przedmiotowej drogi wchodzi działka nr 201 stanowiąca własność gminy i nowo wydzielona działka nr 198/8 stanowiąca użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Chojnie .
Droga , o której mowa wyżej, została wybudowana w latach sześćdziesiątych , jest drogą utwardzoną betonem , posiadającą utwardzony chodnik dla pieszych , stanowi integralną część osiedla , służy jako bezpieczne przejście i przejazd dla obsługi powyższych budynków i dla ogółu mieszkańców . Obsługa komunikacyjna dla wzmiankowanych budynków odbywać się będzie od strony ulicy Malarskiej , Jagiełły i Klasztornej .
Po dokonanej zamianie Gmina Chojna przejmie wzmiankowaną drogę wewnętrzną w administrowanie , co będzie korzystne dla obu stron .

Mając powyższe na uwadze proszę Wysoką Radę o podjęcie przedłożonej uchwały .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 30-05-2003 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2003 09:06