Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XVII / 107 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, położonych w Chojnie przy ul. Bol


UCHWAŁA Nr XVII / 107 /2004

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 22 stycznia 2004 r.

w sprawie przyznania bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych, położonych w Chojnie przy ul. Bolesława Chrobrego 9-9C.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002r, nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz.1806 z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, nr 153, poz.1271) oraz art. 68 ust.l pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 46, poz. 543, nr 6, poz.70 z 200lr. nr 129, poz. 1447 oraz z 2002r. nr 154, poz. 1800, nr 25, poz.253, nr 74, poz.676, nr 126, poz.1070, nr 113, poz.984 i nr 153, poz.127 z 2003 nr 96, poz.874, nr 80, poz.717, nr 124, poz. 1152) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż przez Burmistrza Gminy Chojna w drodze bez przetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych, położonych działkach nr 150/4 o pow.563m2 i nr 150/1 o pow.l021m2 w obrębie 6 m. Chojna przy ul. Boi. Chrobrego 9-9C i zastosowanie bonifikaty 95% ceny od każdego lokalu mieszkalnego, pod warunkiem jednorazowej wpłaty całej ceny i jednoczesnym podpisaniu aktów notarialnych dotyczących wykupu lokali w jednej klatce tego budynku.

§ 2 .1.Najemca może kupić z zasobów komunalnych gminy tylko jeden lokal mieszkalny z uwzględnieniem bonifikat określonych w § 1.

2.Najemcy nie przysługuje prawo do bonifikaty określonej w § 1, jeżeli najemca lub współmałżonek są właścicielami lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub własnościowego prawa spółdzielczego do lokalu mieszkalnego.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Chojna do obciążenia nabywcy kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj.: wszystkich prac geodezyjnych ( podziałów nieruchomości, wznowienia granic, opisów nieruchomości itp.) oraz wyceny i inwentaryzacji budynku. Należność za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży winna być uiszczona zgodnie z wystawionymi fakturami przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 4.Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna . § 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Hrppmann

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-04-2005 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2005 08:10