Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR XVII/ 109 /2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wskaźnika procentowego do wyliczania dodatku mieszkaniowego.


UCHWAŁA NR XVII/ 109 /2004

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 22 stycznia 2004 r.

w sprawie ustalenia wskaźnika procentowego do wyliczania dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734, zmiany: w 2002r. Nr 216, poz. 1826,

z 2003r. Nr 203, poz. 1966 ) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się o 20 punktów procentowych, wysokość wskaźników procentowych dla wyliczania dodatku mieszkaniowego, określonych w art.6, ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych .
Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonych po dniu wejścia jej w życie.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Hippmann

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) w art. 9a stanowi, że z dniem 1 stycznia 2004 r. wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, a w art. 6 ust. 11 stanowi, że Rada Gminy,

w drodze uchwały, może podwyższyć lub obniżyć wysokość wskaźników procentowych do wyliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

Ustalone wskaźniki udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, nie zabezpieczą środków finansowych w wysokości umożliwiającej realizację wypłaty dodatków wg 70 % wskaźnika ustalonego w ustawie.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie ustalenia 50 % wskaźnika do wyliczania wysokości dodatków mieszkaniowych ma na celu, zagwarantowanie właściwej realizacji budżetu gminy w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-04-2005 08:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2005 08:11