Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XVIII/114/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska w Chojnie.


UCHWAŁA Nr XVIII/114/2004

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska w Chojnie.

Na podstawie art. 14, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Chojnie uchwala co następuje:

§1. Przystąpić do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska w Chojnie na obszarze ograniczonym drogą wojewódzką nr 124, ulicą Żwirki i Wigury ( z włączeniem jej do planu) , granicą skarpy na zapleczu budynków nr 8 do 18 przy ulicy Narciarskiej oraz granicą obrębu geodezyjnego 8 z kierunku północno wschodniego.

1.1. Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaznaczone są na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§2. W granicach obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachowują moc następujące uchwały w sprawie zmian uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego sektora mieszkalno socjalnego na terenie byłego lotniska w Chojnie ( przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/226/94 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 marca 1994r ogłoszoną w Dz. Urzędowym Woj. Szczecińskiego Nr 7 poz. 62):

  1. Uchwała Nr XXXII/351/2001 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2001 r.
    dotycząca działki nr 38/47 w obrębie 8 miasta Chojna.

  2. Uchwała Nr XXXV/379/2001 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 maja 2001 r.
    dotycząca działki nr 38/5 w obrębie 8 miasta Chojna.

2.1. Tereny objęte uchwałami o których mowa w § 2 pkt. 1 i pkt. 2 zaznaczone są na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§3. Zakres prac planistycznych zgodny z art.15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717).

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chojny.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Hippmann

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-04-2005 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2005 08:18