Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwala Nr XVIII/ 115/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na


Uchwala Nr XVIII/ 115/2004

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Chojny w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70, z 200lr. Nr 129, poz.1070, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 127) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1 Ustalić stawkę procentową opłaty adiacenckiej, dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Chojna, z tytułu wzrostu cen ich wartości po urządzeniu lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, do których zaliczamy przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne w wysokości 30 % różnicy między wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzenia, a wartością jaką nieruchomość ma po jego wybudowaniu.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Zbigniew Hippmann

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-04-2005 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2005 08:19