Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XVIII/117/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w działce niezabudowanej


UCHWAŁA Nr XVIII/117/2004

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w działce niezabudowanej

nr 170/7 o pow. 160 m2 i w działce zabudowanej nr 170/10 o pow. 90 m2, położonych w m.Chojna , obręb 5 .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 , poz.558 , Nr 113 , poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 214 , poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 ) w związku z art 37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity ( Dz.U.z 2000 r, Nr 46 , poz.543 ,Nr 6 , poz.70 z 2001 r. Nr 129 ,poz.l447 oraz z 2002 r. Nr 154, poz. 1800,Nr 25, poz.253,Nr 74,poz.676,Nr 126,poz.l070,Nr 113,poz. 984 i Nr 153,poz.l27) - Rada Miejska w Chojnie uchwala , co następuje :

§ 1 Wyraża zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej małżonkom Halinie i Waldemarowi Sawiczom , zam w Chojnie udziałów : 50/100 w działce niezabudowanej nr 170/7 o pow. 160 m2 i 50/100 w działce zabudowanej nr 170/10 o pow. 90 m2, położonych w m.Chojna , obręb 5 , niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości wnioskodawcy .

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 3 Traci moc uchwała Nr XLIV/460/2002 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie sprzedaży udziałów w działce niezabudowanej nr 170/7 o pow. 160 m2 i w działce zabudowanej nr 170/10 o pow. 90 m2 , położonych w m. Chojna, obręb 5 oraz uchwała Nr XLVII/486/2002 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/460/2002 w sprawie sprzedaży udziałów w działce niezabudowanej nr 170/7 o pow. 160 m2 i w działce zabudowanej nr 170/10 o pow. 90 m2 , położonych w m.Chojna , obręb 5 .

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Zbigniew Hippmann

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-04-2005 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2005 08:21