Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XVIII/120/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z


UCHWAŁA Nr XVIII/120/2004

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 , poz.558 , Nr 113 , poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 214 , poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 ) oraz art 98 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity (Dz.U.z 2000 r, Nr 46 , poz.543 , Nr 6 , poz.70 z 2001 r. Nr 129 ,poz.l447 oraz z 2002 r. Nr 154, poz. 1800,Nr 25, poz.253,Nr 74,poz.676,Nr 126,poz. 1070, Nr 113,poz. 984 i Nr 153,poz.l27 ) - Rada Miejska w Chojnie uchwala , co następuje :

§ 1 Ustalić stawkę procentową opłaty adiacenckiej dla nieruchomości z tytułu wzrostu wartości w związku z jej podziałem - w wysokości 15% różnicy między wartością nieruchomości przed podziałem a wartością nieruchomości po podziale .

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Przewodniczący Rady

Zbigniew Hippmann

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-04-2005 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2005 08:25